Lėtojo ir lokalaus turizmo skatinimas

 

VO „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės“ kartu su partneriais Tauragės rajono vietos veiklos grupe bei Alytaus rajono vietos veiklos grupe įgyvendinamas projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ Nr.: 44TT-KV-19-2-08613-PR001 įsibėgėjo – suorganizuoti pirmieji mokymai bei į projekto veiklą įtraukti turizmo paslaugas rajonuose teikiantys atstovai.

Liepos 9–10 dienomis vyko pirmieji projekto mokymai, kuriuose buvo diskutuojama apie lėtąjį turizmą ir, remiantis lėtojo turizmo išskirtinumu, siekiama surasti potencialius paslaugų teikėjus iš Alytaus, Ukmergės ir Tauragės rajonų, kurie dalyvaus tolimesniuose projekto mokymų cikluose bei projekto vykdyme. Pirmojoje mokymų dalyje lektorė Violeta Masteikienė pristatė lėtojo turizmo, kaip keliavimo būdo, kai yra užmezgamas tikras ir prasmingas ryšys su vietomis, maistu, žmonėmis, kultūra, paveldu ir aplinka, konceptą, ragino mokymų dalyvių diskusiją ir skatino įsivertinti potencialius atstovaujamo krašto lėtojo turizmo atstovus. Antroji mokymų dalis skatino pažinti – Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonų atstovai aplankė galimus savo krašto paslaugų teikėjus.

Pažintis su galimais paslaugų teikėjais leido įvertinti jų teikiamų paslaugų sritis ir potencialias galimybes. Lėtasis turizmas atspindi labai patrauklų keliavimo būdą – keliones po pačias įvairiausias Lietuvos vietoves, aplankant  bendruomenes, gyventojų namų ūkius, ūkininkus, amatininkus, kaimo turizmo sodybas, parkus, vietos veiklos grupių įgyvendintus projektus  ar kitus objektus. Lankomose vietovėse keliautojams yra pristatomos specifinės veiklos, rengiamos edukacijos, organizuojamos įvairios pojūčius skatinančios situacijos. Ši nauja turizmo sritis nėra apibrėžta laike ir keliautojų skaičiuje – kelionė gali būti trumpalaikė ir ilgalaikė, galima keliauti vienam, su šeima, draugais ar net su didele grupe žmonių. Tikimasi, kad ši nauja turizmo sritis bus patraukli ne tik vietiniams turistams, bet ilgainiui pritrauks ir užsienio lankytojus.

Lėtasis turizmas Lietuvoje lig šiol nėra vystomas, todėl projekto įgyvendinimo metu siekiama ne tik parengti verslo strategiją (metodinę medžiagą) Ukmergės (Veprių seniūnija), Alytaus (Nemunaičio seniūnija), Tauragės (Mažonų seniūnija) rajonams lėtojo turizmo sąvokos kontekste, bet ir sukurti paslaugų paketus, leidžiančius konkretų rajoną pažinti išbandant kuo daugiau potyrių.

Atrinkus galimus paslaugų teikėjus visose trijose seniūnijose, liepos 21–22 dienomis buvo suorganizuoti antrieji mokymai, kuriuose aptarta turizmo įtaka aplinkai ir darniojo turizmo atsiradimas bei įvertintos nemasinio turizmo galimybės Lietuvoje. Mokymų metu lektorius Linas Daubaras mokymų dalyvius supažindino su teisine turizmo baze Lietuvoje, turizmo skirstymo kriterijais, detaliai aptariant kiekvieną iš išskirtų sričių, pasidalino realia darbo turizmo srityje patirtimi ir pavyzdžiais. Mokymų metu buvo aktyviai diskutuojama, įvertintos programos „Leader“ suteiktos galimybės, ieškoma kiekvieno projekto dalyvio išskirtinumo ir galimų sąsajų lėtojo turizmo skatinimo projekte.

Tretieji projekto mokymai, skirti projekto dalyvių supažindinimui su kokybės užtikrinimo, veiklos procesų, kainodaros, komunikacijos ir tinkamumo, paslaugų kokybės vertinimo, siekiant įgytas žinias pritaikyti lėtojo turizmo produktų vystymui, numatomi rugpjūčio mėnesį.

Projektas „Lėtojo turizmo skatinimas Ukmergės, Tauragės ir Alytaus rajonuose“ finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę “LEADER” veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas”. Projektu siekiama skatinti vietos iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą, verslo, ekonomikos, kultūrinio verslumo ir turizmo plėtrą kaimiškose vietovėse.

Lėtojo ir lokalaus turizmo skatinimo projektas