kokybes-mokymai

„Tai kas nematuojama – negali būti gerinama“.

Kokybės vadybos mokymai organizacijoms orientuoti į praktinių kokybės standartų realizavimą ir įrankių sukūrimą. EIP lektoriai diegia kokybės vadybos sistemas, kuria kokybės vadybos modelius ir pritaiko juos konkrečių organizacijų veiklai.

Pateikiame tipinį kokybės vadybos sistemos modelį.

Kiekviena organizacija savo veikloje turi:

  • Identifikuoti procesus ir nustatyti jų taikymą;
  • Apibrėžti procesų seką ir sąveiką;
  • Apibrėžti procesų valdymą;
  • Nustatyti procesų ir veiklos monitoringą;
  • Stebėti ir analizuoti procesus;
  • Įgyvendinti gerinimo veiksmus.

EIP konsultantai aktyviai pasisako už kelių sistemų integravimą į įmonės veiklą: Six Sigma, LEAN ir tokiu būdu realizuoti sukurtą sinergiją. Taip pat dažniausia kokybės vadybos gerinimo sprendimai siejasi su priimamais strateginiais bei projektų valdymo sprendimais.

EIP konsultantai kokybės vadybos sistemų diegimo mokymus yra pravedę daugiau kaip 500 žmonių. Visa tai sudaro didelę bendruomenę asmenų, norinčių pakeisti savo organizaciją ir jos veiklą pakelti į kitą lygį.

Kokybės vadybos mokymai yra orientuoti į kiekvienos įmonės specifinius poreikius. Atsižvelgiant į tai sudaromos atskiros programos su siekiamais tikslais ir uždaviniais.

2014 m. balandžio 2 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu Nr. 27V-2 yra įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Organizuojame šiuos seminarus:

Prašome Jūsų susisiekti su mūsų konsultantais ir rasti bendrą sprendimą veiklai gerinti.