Tikslinė klausytojų grupė: 

savivaldybės tarnautojai.

Seminaro tikslas:

įgyti bendravimo psichologijos žinių ir konfliktų valdymo pagrindus, išsiaiškinti streso esmę, dėsningumus ir poveikį žmogui, ugdyti bendravimo, ypač sudėtingose situacijose, įgūdžius bei sužinoti apie streso įveikimo technikas.

Seminaro temos:

 1. Bendravimo etapai ir elgesio juose ypatumai
  1. Išorinės ir vidinės bendravimo kliūtys. Nuostatos ir bendravimas
  2. Bendravimo etapai: persijungimas, kontakto užmezgimas, pasikeitimas informacija, kontakto nutraukimas
  3. Pokalbio valdymo technikos. Bendravimo konkrečiose situacijose pratybos
  4. Nežodinis bendravimas ir jo ypatumai
 2. Sudėtingos bendravimo situacijos
  1. Asmenybės ypatumai ir bendravimas. Agresijos fiziologija ir psichologija. Bendravimas su agresyviais žmonėmis
  2. Bendravimo su žmonėmis, turinčiais psichikos negalę, ypatumai
 3. Konfliktinių situacijų sprendimas
  1. Konflikto samprata. Konfliktų priežastys. Konstruktyvūs ir destruktyvūs konfliktai
  2. Konfliktų sprendimo stiliai. Klausimyno užpildymas ir rezultatų analizė. Skirtingų konfliktų sprendimo stilių taikymas konkrečiose darbinėse situacijose
  3. Konflikto valdymo principai. Konfliktą gilinantis elgesys. Konstruktyvių veiksmų konfliktinėje situacijoje algoritmas
 4. Streso samprata
  1. Žmogaus atsakas į grėsmes ir iššūkius. H. Selye streso koncepcija. Bendras prisitaikymo sindromas
  2. Asmenybės ypatumų ir patiriamo streso sąsajos. Nuostatų svarba. Patiriamo streso lygis ir veiklos efektyvumas
 5. Streso šaltiniai darbe ir asmeniniai stresoriai
  1. Streso šaltiniai darbe. Fiziniai ir emociniai darbo ypatumai. Darbo krūvio įtaka patiriamam stresui. Organizacijos klimatas ir stresas
  2. Asmeniniai stresoriai: katastrofos, svarbūs įvykiai, tarpasmeniniai santykiai
  3. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas. Pusiausvyros pasiekimo galimybės ir būdai
 6. Streso požymiai ir pasekmės
  1. Fiziniai streso požymiai. Streso pasekmės sveikatai. Streso darbo vietoje padarinių sąsajos su subjektyviu sveikatos vertinimu (tyrimų analizė)
  2. Emociniai streso požymiai ir pasekmės
  3. Streso požymiai, pasireiškiantys elgesyje
 7. Streso įveikimas
  1. Streso valdymo profilis. Klausimyno užpildymas ir rezultatų analizė. Konkrečių veiksmų, susijusių su streso mažinimu, planavimas
  2. Streso valdymo galimybės. Streso įveikimas vengiant stresinių situacijų ar keičiant nuostatas jų atžvilgiu
  3. Vaizduotės galimybių panaudojimas įveikiant stresą (valdomos vaizduotės technikos)

Seminaro trukmė – 8 ak. val.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis info@eip.lt