lyderystes-mokymai

Kiekviena organizacija yra idėjiškai priklausoma nuo veiklos lyderių. Šiuolaikinės organizcijos susiduria su nuolatine darbuotojų kaita, o ypatingai – talentų kaita. Talentų valdymas tampa šių dienų įmonių pagrindiniu iššūkiu.

Lyderystė ir talentų valdymas galimas tiek iš išorės, tiek ir iš vidaus. Augintis vidinius talentus organizacijoms tampa labai aktualu dėl didelės konkurencijos ir iššūkių rinkoje. Svarbu, kuo geriau suderinti trumpalaikes ir ilgalaikes organizacijų perspektyvas. Užsibaigus tam tikriems organizacijoje įgyvendinamiems projektams, dažniausiai atsisakoma ir esamų resursų arba jie perkeliami į kitas veiklas. Visa tai sąlygoja, kad talentų valdymas tampa kompleksiniu uždaviniu kiekvienai organizacijai, nes reikia suderinti taktinius ir ilgalaikius organizacijų žingsnius bei juos laiku pristatyti visoms suinteresuotoms šalims.

UAB „Eurointegracijos projektai“ konsultantai aktyviai dirba su talentų valdymu – tiek su plataus profilio ir didelėmis verslo organizacijomis, tiek su jaunimo organizacijomis. Dažniausiai lyderystei taikome kompleksinius sprendimo būdus – apjungiant projektų valdymą, strateginį valdymą, kokybės valdymą.

2014 m. balandžio 2 d. UAB „Eurointegracijos projektai“ Valstybės tarnybos departamento direktoriaus įsakymu Nr. 27V-2 yra įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.

Organizuojame šiuos seminarus:

Prašome Jūsų susisiekti su mūsų konsultantais ir rasti bendrą sprendimą veiklai gerinti.