musu-lektoriai

Simas Lubauskas

PMP, SCRUM MASTER

Aukštąjį išsilavinimą įgijo Vilniaus universitete. Projektų valdymo profesionalas (PMP), sertifikuotas SCRUM MASTER, „International institute of business anglysis“ narys. Konsultacijų srityje dirba nuo 2002 m. Yra parengęs daugiau nei 300 įvairių sričių projektų, strateginio valdymo, projektų valdymo ir kokybės vadybos mokymus pravedė daugiau kaip 500 žmonių.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Verslumo ugdymas
 2. Projektų valdymas
 3. Strateginis valdymas
 4. Organizacijos valdymas
 5. Kokybės vadyba

Vytautas Jarutis

Paveldosaugos, teisės ir valdymo magistras. Nuo 2007 m. Lietuvos universitetuose ir kolegijose dėsto politikos ir ES studijų, kultūros istorijos, tarpkultūrinės komunikacijos, dalykinės komunikacijos, taikomųjų tyrimų, organizacijos įvaizdžio kūrimo, projektų valdymo, kūrybos ir pramogų komunikacijos, kūrybos ir pramogų organizacijų bei reklamos istorijos dalykus. Rašo mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose. Vykdo taikomuosius tyrimus rengiant galimybių studijas ir strategijas.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Kultūros paveldo ištekliai ir jų pritaikymas viešiesiems poreikiams
 2. Nacionaliniai, europiniai ir tarptautiniai finansiniai mechanizmai, remiantys kultūros ir turizmo projektus
 3. Projektų valdymas
 4. Taikomųjų tyrimų metodologija ir metodai

Tomas Butvilas

Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, tyrimų asociacijų, tinklų (AERA, APA, ENMCR, CREAN) narys. Socialinių mokslų – edukologija, pedagoginė psichologija – daktaras, dirbantis Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose ir keliose Vilniaus miesto kolegijose. Mokymus veda nuo 2001 m.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Bendravimo psichologija
 2. Konfliktų sprendimas
 3. Savęs pažinimas
 4. Karjeros planavimas
 5. Laiko valdymas
 6. Streso poveikis ir tvarkymasis sunkiose situacijose
 7. Socialiniai tyrimai
 8. Darbas su sunkiais klientais
 9. Aukštojo mokslo studijų procesai
 10. Ugdymo proceso problemos

Laimis Viganauskas

Turi edukologijos magistro laipsnį. Aktyvus visuomenininkas, įvairių organizacijų (tarp jų ir jaunimo organizacijų) narys. Konsultuoja investiciniais klausimais, yra klientų aptarnavimo specialistas. Sukaupė patirtį aktyvių-tiesioginių pardavimų, finansų, verslumo ugdymo mokymų bei įmonių valdymo srityse.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Verslumo ugdymas
 2. Asmeninio darbo našumo gerinimas
 3. Streso ir konfliktų valdymas
 4. Eksporto plėtra
 5. Pardavimų, derybų taktikos
 6. Vadovavimo ir lyderystės mokymai
 7. Projektų valdymas
 8. Renginių organizavimo mokymai
 9. Įmonių steigimo ir valdymo mokymai
 10. Verslo planų rengimas
 11. Organizacijos įvaizdžio kūrimo aspektai
 12. Įtaigi prezentacija

Grantas Pažėra

Įmonės vadovas jau 14 metų, karjeros konsultantas, lektorius, dėstytojas ir renginių vedėjas. Veda mokymus įmonių darbuotojams, taip pat vaikams. Gyvenime vadovaujasi kredo „nieko atsitiktinio nebūna“

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Derybos
 2. Susirinkimo moderavimas
 3. Karjeros galimybės
 4. Inventorizacija įmonėje
 5. Viešasis kalbėjimas
 6. Improvizacijos pagrindai
 7. Finansai (balansas, pelno nuostolio ataskaita, pinigų srautai) pradžiamoksliams
 8. NLP – pagrindinės technikos
 9. Komandos formavimas

Dalius Beginskas

Lektorius sukaupė 2 metų patirtį vesdamas seminarus ir verslo konsultacijas didžiausiame Lietuvoje žmogiškųjų išteklių projekte „Kaimiškųjų vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Pardavimai ir derybos (derybų menas, psichologiniai pardavimų aspektai, neurolingvistinio programavimo(NLP) panaudojimas pardavimuose, įvairios pardavimo technikos)
 2. Vadovavimas (įmonės pardavimų strategija, „slaptas pirkėjas“, darbuotojų atranka, klientų aptarnavimo standartas, atlyginimų sistema, darbuotojų motyvacija, komunikacija)
 3. Rinkodara (rinkos tyrimai, konkurentų įvertinimas, vartotojų motyvacija)
 4. Mažų įmonių steigimas ir valdymas (verslo planas, rinkodara, pardavimai, finansai, vadovavimas, komunikacija)

Bena Sabaliūtė

Aukštąjį psichologijos išsilavinimą įgijo Vilniaus universitete. Šiuo metu dirba lektore, karjeros konsultante. Veiklos kryptys, kuriose specializuojasi: individualus ir grupinis konsultavimas; darbas su organizacijomis: darbuotojų psichologinis įvertinimas ir atranka, įvairių lygių darbuotojų mokymai; veikla nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose. Mokymus veda nuo 1995 m. Gyvenime vadovaujasi moto: „geriau būti pasiruošus ir neturėti progos, negu turėti progą ir būti jai nepasiruošus“.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Bendravimo psichologija: kontakto mezgimas, klausymasis, kūno kalba
 2. Konfliktai ir jų valdymas
 3. Motyvavimo menas: kaip daryti įtaką žmonėms
 4. Stresas ir kaip su juo tvarkytis
 5. Emocijos ir jų valdymas
 6. Bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje
 7. Susirinkimų vedimas ir viešas kalbėjimas
 8. Pasitikėjimo savimi ugdymas
 9. Savęs pažinimas ir karjeros planavimas
 10. Efektyvi darbo paieška ir prisistatymo darbdaviui ypatumai

Daiva Deimantė Gedmintienė

Baigė Vilniaus universitetą, turi magistro laipsnį, įgijo ekonomistės kvalifikaciją. Yra LEDA ir AVADA narė. Dėsto nuo 2001 m. Šiuo metu dirba Mykolo Romerio universitete ir keliose Vilniaus kolegijose, dėsto finansų analizės, finansų valdymo, verslo plano rengimo, įmonių ekonomikos temomis. Rašo mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose, taip pat parengė kelias mokomąsias priemones.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Įmonės finansai ir finansų analizė
 2. Finansų valdymas (asmeninių finansų, įmonės finansų valdymas)
 3. Verslo plano rengimas
 4. Verslo ekonomika

Algimantas Alvitas Smailys

Psichologijos specialybę įgijo Vilniaus universitete. Dirba individualaus ir grupinio konsultavimo, kandidatų į darbo vietas psichologinio įvertinimo, karjeros planavimo, komandos formavimo ir konfliktų sprendimo srityse. Psichologinius mokymus, taikant aktyvius mokymo metodus (situacijų modeliavimą ir jų vaizdo įrašų analizę), veda nuo 1990 m. Pateiktomis temomis mokymų yra pravedęs daugiau kaip 2000 žmonių.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Bendravimo psichologijos taikymas darbe
 2. Konfliktai ir jų sprendimas, derybos
 3. Klientų aptarnavimas, darbas su „sunkiais“ klientais
 4. Komandos formavimas ir efektyvus darbas komandoje
 5. Bendravimas ir bendradarbiavimas darbo grupėje
 6. Streso ir krizių įveikimas
 7. Pasitikėjimo savimi stiprinimas
 8. Viešas pasisakymas, bendravimas su auditorija
 9. Susirinkimų ir diskusijų vedimas
 10. Aktyvi darbo paieška ir prisistatymas darbdaviui

Rosita Vaičiulė

Socialinių mokslų daktarė. Nuo 2003 m. dirba Klaipėdos universitete Komunikacijų katedroje. Klaipėdos universitete dėsto bakalauro ir magistro studijų studentams. Veiklos kryptys, kuriose specializuojasi: medijos (žiniasklaida) informacinės žinių visuomenės edukacinėje erdvėje, ryšiai su visuomene, žiniasklaidos ir auditorijos santykiai sociopsichologiniu aspektu, medijos ir socializacija, medijinė auditorijos patirtis, kūrybinės industrijos, medijų ekologija. Yra išleidusi 5 metodines mokomąsias priemones, rašo mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose. Vykdo taikomuosius tyrimus rengiant galimybių studijas ir strategijas, aktyviai dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Įvaizdžio valdymas ir bendravimas su žiniasklaida
 2. Komunikacinė kompetencija ir jos ugdymas
 3. Organizacijos ryšiai su visuomene
 4. Pozityvaus įvaizdžio formavimas: strategijos ir jos praktinis pritaikomumas
 5. Kūrybiškumas ir asmeninė vadyba
 6. Ryšiai su visuomene ugdymo institucijose
 7. Medijinis ugdymas
 8. Komandinis darbas

Irma Palaimaitė

Aukštąjį psichologijos išsilavinimą įgijo Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat baigė C. G. Jungo analitinės psichoterapijos studijas. Jau 13 metų dirba psichologe gimnazijoje, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, konsultuoja privačiai. Domisi gelmių psichologija, sapnais, mitais, pasakomis, simboliais.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Pozityvus mąstymas
 2. Emocijų valdymas
 3. Asmenybės tipologija
 4. Sapnų psichologija ir analizė
 5. Savęs pažinimo būdai

Marius Lasinskas

Vaistininkas-žolininkas, prekės ženklo „Mariaus žolelės“ savininkas, klubo „Žolinčių akademija“ viceprezidentas, garso terapijos praktikas. 2008 m. Kauno medicinos universitete įgijo aukštąjį vaistininko išsilavinimą. Augina, renka vaistažoles, gamina vaistažolių mišinius, konsultuoja, skaito paskaitas, veda praktinius užsiėmimus gamtoje. Domisi garso terapija, mineralų terapija.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Nuostabus vaistažolių pasaulis
 2. Vaistažolės – maistas ir vaistas
 3. Praktiniai užsiėmimai gamtoje: vaistinių augalų pažinimas
 4. Sveikata ir grožis
 5. Garso terapija

Lidija Laurinčiukienė

Žurnalistė, periodinių leidinių apžvalgininkė ir vyriausioji redaktorė, aukštųjų mokyklų dėstytoja (dirbusi Vilniaus pedagoginiame universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus kolegijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje), asmenybės augimo ir organizacijų konsultantė, renginių organizatorė ir projektų koordinatorė, viešų apskritojo stalo diskusijų ir debatų moderatorė, leidėja, keliolikos knygų bendraautorė, autorė ir sudarytoja, mokomųjų filmų kūrėja. 2005-2006 m. dirbo švietimo ir mokslo ministro patarėja. 2010 m. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos nominuota apdovanojimui „2010 m. geriausia Lietuvos dėstytoja“. Daugiau kaip 15 metų veda mokymus valstybės tarnautojams, nevyriausybinėms organizacijoms, verslininkams, pedagogams, politikams, kultūros profesionalams, studentams, Trečiojo amžiaus universitetų senjorams ir moksleiviams.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Organizacijos kultūra
 2. Įmonės įvaizdžio kūrimas
 3. Viešųjų ryšių technologijos
 4. Bendravimas su žiniasklaida
 5. Efektyvi dalykinė komunikacija organizacijoje
 6. Streso valdymas
 7. Bendravimas su „sunkiais“ klientais
 8. Viešas kalbėjimas
 9. Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje
 10. Karjeros planavimas

Dr. Romanas Savickas

Energetikos ir termoinžinerijos mokslų daktaras (VGTU). Nuo 1998 m. dirbo energetikos sektoriuje privačiose įmonėse. Nuo 2007 m. yra VGTU Pastatų energetikos katedros dėstytojas. Sukaupė patirtį ES ir Lietuvos Respublikos energetikos sektorių reglamentuojančių teisės aktų srityje; šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo grandyse; energetinio efektyvumo, auditų, pastatų energinio naudingumo, ESCO modelio taikymo, energetinių resursų valdymo srityse. Interaktyvaus Faktinio energijos vartojimo klasių (FEVK) žemėlapio autorius. Šis projektas buvo nominuotas Eurocities 2014 nominacijose tarp geriausių projektų inovacijų energetikos srityje. Taip pat yra įgijęs techninių auditų patirtį (teisinis auditas, statybinių konstrukcijų įvertinimas ir ekspertizė, HVAC, infrastruktūra ir kt.).

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. ES ir LR teisės aktų energetikos sektoriuje ekspertinė analizė bei apžvalga
 2. Energetinių resursų valdymas
 3. Pastatų inžinerinės sistemos (šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas, karštas vanduo)
 4. Šilumos gamyba, tiekimas ir perdavimas
 5. Šilumos paskirstymas pagal VKEKK metodikas
 6. Šilumos kainų nustatymas pagal VKEKK metodikas
 7. Energetinės sistemos ir technologijos
 8. Energijos ir vandens tiekimo sistemos
 9. Aprūpinimo energija sistemos
 10. Pastatų energinis efektyvumas
 11. Pastatų inžinerinių sistemų (šildymo, karšto vandens, HVAC) naudojimas ir priežiūra
 12. Mokymai energetikos temomis pasirinkta teisine ar technine kryptimi
 13. Suaugusiųjų švietimas

Voldemaras Giedrimas

Medicinos magistras, gydytojas, įmonės vadovas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojas. Yra sukaupęs ilgametę patirtį dirbdamas tarptautinėse kompanijose, taip pat savo įmonėje pardavimo, marketingo, rinkodaros, sveikos mitybos, verslo kūrimo bei organizavimo, klientų pritraukimo pirkti prekes bei paslaugas srityse. Atlieka mokslinį – tiriamąjį darbą, rašo mokslinius straipsnius recenzuojamuose mokslo ir mokslo populiarinimo leidiniuose.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Efektyvūs pardavimai
 2. Klientų skundų valdymas
 3. Derybos
 4. Streso ir konfliktų valdymas
 5. Sveika mityba ir svorio korekcija
 6. Mityba ir sveikata
 7. Verslumo ugdymas
 8. Verslas ir rinkodara
 9. Įmonių steigimo ir valdymo mokymai

Lauras Bielinis

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesorius, socialinių mokslų daktaras. L. Bielinis yra Lietuvoje žinomas politologas, žurnalų „Politologija“ (1995-2006 m.) ir „Agora“ redaktorius, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas, Vidaus politikos bei politikos analizės grupės vadovas (2006-2009 m.). Dalyvauja daugelyje viešų diskusijų televizijoje, radijuje ir spaudoje, skaito pranešimus įvairiose konferencijose. Stažavosi Arhuso universitete Danijoje, Nicos universitete, Paryžiaus Politinės komunikacijos laboratorijoje, Prancūzijos vyriausybės dokumentacijos centre. Yra surengęs eilę mokslinių seminarų politinio lyderio elgsenos tematika, publikavęs daug straipsnių, parašęs knygų: „Rinkiminių technologijų įvadas“, „Prezidento rinkimų anatomija“, „Politika kaip komunikacinis žaidimas“ (sudarytojas), „Valdžia, visuomenė ir žiniasklaida“, „Naujos politinio veikimo formos Lietuvoje” (sudarytojas), „Prezidentė“, „Prezidentė. Kita knyga“.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Įtaigaus kalbėjimo viešumoje metodai
 2. Bendravimas su žiniasklaidos atstovais: pavojai ir galimybės

Vigita Rakauskienė

Aukštąjį psichologijos išsilavinimą įgijo Vytauto Didžiojo universitete. Vilniuje baigė Geštalto psichoterapijos bazinio lygmens studijas, taip pat yra baigusi Maskvos profesinio vystymo integratyvios psichologijos universiteto parengtą integruotos šokio judesio psichologijos ir psichoterapijos studijas. V. Rakauskienė yra Lietuvos šokio-judesio terapijos asociacijos steigėja ir narė. Yra sukaupusi ilgametę praktiką švietimo sferoje, dalyvauja įvairiuose projektuose, konsultuoja privačiai. Veiklos kryptys, kuriose specializuojasi: individualus ir grupinis konsultavimas, šokio-judesio terapijos taikymas įvairaus amžiaus grupėse, įvairūs psichologiniai mokymai. Gyvenime vadovaujasi Gabrielle Roth posakiu „Jei tu pats nesušoksi savo gyvenimo šokio, kas jį tada sušoks“.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Šokio ir judesio terapija
 2. Bendravimo psichologija; tarpasmeninis bendravimas
 3. Konfliktai ir jų valdymas
 4. Pozityvus mąstymas
 5. Emocijos ir jų raiška

Marius Urbonas

Visuomenės sveikatos specialistas – ekspertas (darbo higienos specialybė). Yra sukaupęs ilgametę patirtį dirbdamas visuomenės sveikatos priežiūros institucijose (Higienos institute, Valstybiniame aplinkos sveikatos centre, Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje). Nuo 1995 m. aktyviai dalyvavo nacionalinėse ir ES darbo grupėse rengiant visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktus, rašė mokslinius ir visuomenei skirtus straipsnius. Nuo 2006 m. rengia pranešimus tarptautinėse konferencijose kaip Europos Komisijos techninės pagalbos informacijos mainų programos (TAIEX) ekspertas. Nuo 1997 m. dėstė pagal Švedijos Jungtinės pramoninio saugumo tarybos (Prevent Sweden) profesinės rizikos kursus „Sauga, sveikata ir darbo sąlygos”.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo teisinis reglamentavimas
 2. Visuomenės sveikatos problemų sprendimas taikant geografines informacines sistemas (GIS)
 3. Triukšmo poveikio sveikatai vertinimas
 4. Elektromagnetinių laukų poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir reglamentavimas. Elektromagnetinės spinduliuotės poveikis žmogui
 5. Elektromagnetinės spinduliuotės matavimo bei modeliavimo ir kiti vertinimo aspektai
 6. Kompiuteris ir sveikata

Dr. Saulius Norvaišas

Mokslininkas, dėstytojas, modeliuotojas, buvęs Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto dekanas. Mokymus veda jau daugiau nei 15 metų. Yra vienas iš nedaugelio specialistų, turinčių unikalią praktinę patirtį kolektyvinio intelekto sistemų vystyme ir jų panaudojime. Vadovauja įmonei „Omnicracy“, Inc. (JAV).

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Organizacijų strategijų rengimas ir analizė
 2. Dinaminis prognozavimas
 3. Virtualus bendradarbiavimas
 4. Kolektyvinio intelekto panaudojimas organizacijose

Irena Bulotienė

Įgijo medicininį išsilavinimą, studijavo psichologiją. 7 metus veda mokymus ir seminarus, skatinančius į žmogų pažiūrėti kaip į dinamišką, integruotą visumą. Lektorė taiko „Geštalt“ psichologijos ir meno terapijos metodus. Dirba su tikslinėmis grupėmis, konsultuoja individualiai.

Veda mokymus šiomis temomis:

 1. Dailės terapijos raiška ir nauda dirbant su baimėmis
 2. Komandos formavimas ir savęs pažinimas dailės terapijos metodais
 3. Suaugusiųjų ir vaikų kūno ligų psichologija