projektu-rengimas-verslo

Nėra organizacijos, kurioje nevyktų tam tikri procesai. Kiekviena organizacija, nepriklausomai nuo jos dydžio, veiklos specifikos ar geografinės lokacijos, yra nuolatos vykstančių procesų sistema. Verslo procesų valdymas yra sudėtinė ir kompleksiška įmonės valdymo dalis.

Pagrindiniai klausimai, į kuriuos verslo organizacija turėtų atsakyti pirmiausiai:

 • ar žinote Jūsų organizacijoje vykstančius procesus?
 • ar sugebate suvaldyti Jūsų organizacijoje vykstančius procesus?
 • ar turite galimybę tobulinti Jūsų organizacijoje vykstančius procesus?

Procesų identifikavimas, valdymas ir tobulinimas – tai nuolatinis procesas, kuris sudaro sąlygas siekti organizacijos tikslų. Tinkamai ir tikslingai identifikuoti, suvaldyti ir tobulinami verslo procesai formuoja organizacijos vertę vartotojui, partneriui, darbuotojui, akcininkui ir valstybei.

Pagrindiniai verslo procesų identifikavimo, valdymo ir tobulinimo įrankiai:

ES PARAMOS DOKUMENTACIJOS RENGIMAS

Mūsų įmonės specialistai yra sukaupę didesnę nei 15 metų dokumentacijos, reikalingos Europos Sąjungos paramai gauti, rengimo patirtį. Projektai rengiami įvairių sričių organizacijoms: gamybos, prekybos, konsultacijų, informacinių technologijų ir kitoms.

ES projektai rengiami norint:

 • modernizuoti gamybą
 • modernizuoti e-verslo procesus
 • mokyti žmones
 • diegti informacines sistemas
 • skatinti eksportą
 • ir kitoms veikloms.

Sulaukus ES paramos, įmonės gali:

 • kurti inovacijas
 • didinti veiklos efektyvumą ir darbo našumą
 • atnaujinti įvairių sričių techninę ir technologinę bazę
 • gerinti įmonės finansinę situaciją gavus ES paramos lėšas

Taip pat auga įmonės konkurencingumas, juntama didelė įtaka ir nauda fizinės infrastruktūros gerinimui.

Su detalesne informacija siūlome susipažinti šioje interneto svetainėje.

Mes siūlome 5 žingsnių darbo procesą:

1 žingsnis. Projekto inicijavimas ir sutarties pasirašymas su klientu

 • Nemokama konsultacija su mūsų įmonės specialistu
 • Kliento situacijos analizė
 • ES paramos gavimo galimybių įvertinimas
 • Projekto vadovo paskyrimas dokumentacijos rengimui

2 žingsnis. Projekto rengimas

 • Problematikos identifikavimas ir projekto idėjos suformavimas
 • Informacijos surinkimas – klausimynų sudarymas ir kt.
 • Reikalingos dokumentacijos pagal konkrečią priemonę rengimas
 • Tarpinių ir galutinių rezultatų derinimas su klientu

3 žingsnis. Projekto pateikimas agentūrai

 • Parengtos dokumentacijos komplektavimas
 • Parengtos dokumentacijos pateikimo laiku užtikrinimas pagal konkrečią priemonę

4 žingsnis. Projekto vertinimas

Trukmė: 2-3 mėn. laikotarpis

 • Nuolatinis bendravimas su agentūra paraiškos vertinimo metu
 • Parengtos dokumentacijos koregavimas atsižvelgus į pastabas

5 žingsnis. Sutarties dėl paramos skyrimo su agentūra pasirašymas

 • Sprendimo dėl projekto finansavimo ir paramos skyrimo priėmimas

Projekto tęstinumas

Kad projektas vyktų sklandžiai siūlome šias projekto administravimo paslaugas:

 • viešųjų pirkimų organizavimas
 • mokėjimo prašymų rengimas
 • komunikacijos su įgyvendinančiąja agentūra vykdymas
 • projekto viešinimo užtikrinimas
 • galutinės ataskaitos rengimas

Paslaugų trukmė: 5 metų laikotarpis (skaičiuojant nuo paramos skyrimo projekto įgyvendinimui sutarties pasirašymo dienos).

OPTIMIZAVIMO / RESTRUKTŪRIZACIJOS PLANAI

Įmonė rengia restruktūrizavimo planus. Restruktūrizavimo planuose įvertinami įmonės vykdomi verslai ir pasiūlomi sprendimai rezultatų gerinimui. Visi sprendimai nukreipti problemos sprendimui. Įmonės specialistai turi daugiau kaip 3 metų verslų vertinimo patirtį.

INVESTICINIAI IR VERSLO PLANAI

Viena iš pagrindinių problemų, su kuriomis susiduria verslininkai – veiklos finansavimo problema. Sėkmingam verslui nepakanka tik geros idėjos ar sėkmingai vykdomos veiklos. Gerai idėjai įgyvendinti ar veiklos sferai plėsti būtinos investicijos. Dažnai tokiose situacijose gelbsti finansavimas išorės fondų lėšomis.

Pageidaujant gauti finansavimą, būtina gebėti tinkamai pristatyti planuojamas vystymosi ir plėtros galimybes bei tikslingai identifikuoti tinkamiausią veiklos finansavimo šaltinį. Verslo idėjos, galimybės, finansavimo šaltiniai išdėstomi investiciniuose, verslo planuose, kurie, kreipiantis dėl finansavimo, pristatomi bankams, rizikos kapitalo investuotojams, fondams, kredito unijoms, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“ garantijai gauti), privatiems investuotojams (įmonėms, fiziniams asmenims) ir kt.

Verslo ir investiciniai planai rengiami siekiant šių tikslų:

 • paskolai gauti
 • investuotojui pritraukti
 • naujos idėjos modeliavimui
 • ES paramai gauti
 • socialinės įmonės statusui gauti ir kt.

Klientui pageidaujant, mūsų įmonės specialistai dalyvaus susitikimuose su banku ar kita finansine institucija derantis dėl finansavimo sąlygų, užpildys paraiškas bei padės parengti kitus dokumentus, reikalingus finansavimui gauti.

Investicinis ar verslo planas – tai ne tik priemonė finansavimui gauti. Jis sudaro sąlygas:

 • identifikuoti strateginius sprendimus ankstyvoje verslo fazėje
 • numato vystymosi ir plėtros gaires

Investiciniai ir verslo planai rengiami atsižvelgiant į įmonės pobūdį, veiklos mastą ir specifiką. Klientui pageidaujant, mūsų įmonės specialistai gali įvertinti ir verslo rinkos vertę.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMŲ DIEGIMAS

Įmonės specialistai diegia kokybės vadybos sistemas savivaldybėse ir viešojo sektoriaus organizacijose. Įmonės specialistai yra įdiegę kokybės vadybos sistemas 3 Lietuvos savivaldybėse.