Tikslinė klausytojų grupė:

valstybės tarnautojai.

Seminaro tikslas:

ugdyti strateginį mąstymą, įgyti teorinių ir praktinių žinių apie pagrindinius strateginio planavimo principus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą strateginio planavimo metodiką, institucijos strateginio veiklos plano atnaujinimo procesą, programų ir ataskaitų rengimą.

Seminaro temos:

  1. Strateginio planavimo principai ir strateginis mąstymas
  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta strateginio planavimo metodika
  3. Strateginių planų atnaujinimas, programų ir ataskaitų rengimas
  4. Priemonės ir jų vertinimo rodikliai strateginiame plane
  5. Įgyvendinimo priežiūra, tikslinimas, rezultatų vertinimas ir atsiskaitymas už rezultatus

Seminaro trukmė – 8 ak. val. ( 3 ak. val. – praktiniai užsiėmimai)