Tikslinė klausytojų grupė:

valstybės tarnautojai.

Seminaro tikslas:

įgyti teorinių ir praktinių žinių apie strateginio valdymo ir planavimo ypatumus, susipažinti su strategijos įgyvendinimo stebėsenos teoriniais ir praktiniais aspektais.

Seminaro temos:

  1. Strateginio valdymo esmė ir esminiai bruožai, strateginio valdymo ir planavimo ypatumai
  2. Strateginis planavimas ir strategijos kūrimas, praktiniai strateginio planavimo įgyvendinimo savivaldybėje aspektai
  3. Strateginio planavimo uždaviniai savivaldybėje ir strateginio planavimo seka, praktiniai strateginio planavimo savivaldybėje aspektai
  4. Organizacijos vizijos, misijos nustatymas, filosofijos, kultūros ir vertybių aptarimas, praktiniai aspektai
  5. Strateginio planavimo metodika, sistema ir esminiai strateginio planavimo dokumentai
  6. Trumpalaikių strateginio planavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo metodai
  7. Strategijos vertinimas ir kontrolė, strategijos įgyvendinimo stebėsena

Seminaro trukmė – 12 ak. val. (6 ak. val. – praktinės užduotys)

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis info@eip.lt