Tikslinė klausytojų grupė: 

valstybės tarnautojai (savivaldybės administracijos darbuotojai).

Seminaro tikslas:

tobulinti profesines ir bendrąsias kompetencijas tikslingai fokusuotuose turizmo rinkodaros aspektuose, vystyti gebėjimus kurti sėkmingam regiono vystymuisi palankią turizmo rinkodarą ir viešojo sektoriaus partnerystės atmosferą, įgyti žinių efektyvios turizmo rinkodaros sistemos kūrimo, vystymo bei komunikacijos klausimais, išmokti tinkamai vertinti ir efektyviai naudoti asmenines bei kolektyvines priemones turizmo ir viešojo sektoriaus partneriško bendradarbiavimo stiprinimui.

Seminaro temos:

  1. Turizmo raida ir prioritetiniai turizmo rinkodaros tikslai Lietuvoje
  2. Rinkodaros ypatumai modernaus turizmo versle
  3. Pažangios patirties panaudojimas komunikuojant Lietuvos kultūros sostines
  4. Vietovės įvaizdžio sudedamosios dalys. Jų poveikio mechanizmas tikslinėms visuomenės grupėms
  5. Individuali praktinė užduotis. Vietovės įvaizdžio nustatymas vizualizacijos metodu
  6. Turizmo rinkodaros planas: principai ir pagrindiniai etapai
  7. Tikslinių visuomenės grupių poreikių bei lūkesčių turizmo srityje įvertinimas
  8. Reklama, rėmimas, viešinimas turizmo rinkodaros kontekste. Žiniasklaidai patrauklių turizmo rinkodaros įvykių pristatymas
  9. Kūrybiškumas turizmo rinkodaros veikloje. Kūrybinio mąstymo metodų taikymas naujų paslaugų, produktų ir viešinimo metodų kūrimo srityje. Praktinės užduotys
  10. Turizmo rinkodaros vertinimas. Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Seminaro trukmė – 8 ak. val.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis info@eip.lt