tyrimai-viesajam

Prie viešosios gerovės lygio kėlimo prisidėti galima įvairiais būdais. Vienas iš jų – socialiniai tyrimai. Pastarieji padeda ne tik identifikuoti problemines sritis, bet ir suteikia galimybę išgirsti visuomenės narių nuomonę apie būtinas pokyčių kryptis, veiksmus, galinčius prisidėti prie miesto, regiono situacijos ar viešojo sektoriaus institucijų veiklos gerinimo.

Siekdami stiprinti šalies gyventojų ir valdžios atstovų dialogą, tiriame vartotojų pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis, atskleisdami jų vartotojų poreikius, nustatydami silpnąsias jas teikiančių įstaigų vietas bei numatydami paslaugų kokybės kėlimo gaires. Šio pobūdžio tyrimai yra atliekami remiantis LR vidaus reikalų ministro patvirtinta viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso apskaičiavimo metodika.