Tikslinė klausytojų grupė:

savivaldybės politikai.

Seminaro tikslas:

padėti išsiaiškinti, kokio elgesio visuomenė tikisi iš savivaldybės tarybos nario, kokios yra pagrindinės etiško savivaldybės tarybos nario elgesio normos, sužinoti apie Europos ir kitų pasaulio šalių valstybės tarnybų etikos kodeksus bei pozityvaus savivaldybės tarybos nario įvaizdžio formavimo priemones, įgyti žinių apie viešosios politikos struktūrą, elementus, lygmenis, sprendimų priėmimo specifiką, teorijas ir modelius.

Seminaro temos:

  1. Viešųjų ir privačių interesų derinimas
  2. Etikos samprata ir etiško bendradarbiavimo svarba
  3. Etikos kodeksai
  4. Etiškas sprendimų priėmimas
  5. Bendravimo kokybė
  6. Viešosios politikos samprata, struktūra, elementai
  7. Viešosios politikos fazių ir procedūrų analizė
  8. Sprendimų rengimo ir įgyvendinimo procesas: viešųjų sprendimų priėmimas, sprendimų priėmimo procesas, sprendimų paieškos dalyviai ir jų sąveika
  9. Sprendimų priėmimas viešosios politikos proceso fazėse: sprendimų priėmimo metodai, sprendimų priėmimo metodologijos (įrodymais grįstas viešasis valdymas, atvirojo koordinavimo metodas, įžvalgos)

Seminaro trukmė – 16 ak. val.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis info@eip.lt