Tikslinė klausytojų grupė:

valstybės tarnautojai (savivaldybės administracijos darbuotojai).

Seminaro tikslas:

įgyti teorinių ir praktinių žinių apie kokybės vadybos principus, kokybės vertinimo kriterijus, taikomas sistemas viešajame sektoriuje bei jų sertifikavimą, ugdyti gebėjimus savarankiškai įvertinti vadovaujamų padalinių ir skyrių darbo procesų kokybę, sužinoti, kaip įtraukti darbuotojus gerinant kokybę, išmokti taikyti šiuolaikinius viešojo sektoriaus kokybės valdymo, gerinimo įrankius ir metodus, susipažinti su viešojo sektoriaus kokybės vadybos gerąja praktika.

Seminaro temos:

  1. Kokybės vadyba viešajame sektoriuje ir savivaldoje, darbuotojų įtraukimas į kokybės gerinimo procesą
  2. Vadovaujamų padalinių ir skyrių darbo procesų kokybės vertinimas. Šiuolaikiniai viešojo sektoriaus kokybės gerinimo įrankiai ir metodai
  3. Bendrojo vertinimo modelis ir jo taikymas savivaldybėje. Geroji praktika
  4. Vieno langelio principas savivaldybėje. Geroji praktika
  5. Kitos kokybės vadybos sistemos ir modeliai, taikomi savivaldybės veikloje. Viešojo sektoriaus valdymo geroji praktika

Seminaro trukmė – 8 ak. val.

Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis info@eip.lt