Akvakultūros sektoriaus atstovai kviečiami kreiptis paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“.

Paramos lėšų suma paraiškų rinkimui iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto siekia 5 mln. eurų. Paraiškas gauti paramą akvakultūros įmonių konkurencingumui ir gyvybingumui didinti gali teikti tiek jau veikiančios, tiek tik veiklą pradėti ketinančios labai mažos, mažos, vidutinės bei didelės įmonės.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:
Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309