Gegužės viduryje prasidėjo paraiškų rinkimas gauti paramą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija“.

Šiai priemonei įgyvendinti skiriama 1 mln. eurų iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, o kreiptis gali labai mažos, mažos, vidutinės arba didelės akvakultūros įmonės. Verta pažymėti, kad įmonės turi būti užregistruotos ir turėti galiojantį veterinarinio patvirtinimo numerį, leidžiantį vykdyti akvakultūros veiklą.

Plačiau čia.

Informacijos šaltinis: www.nma.lt

EIP teikia konsultacijas paramos pagal minėtą priemonę gavimo klausimais. Galime parengti paraišką paramai gauti.

Platesnė informacija:

Eimantas Kamienas
Projektų vadybos direktorius
Tel.: (8 5) 2430177
Mob. tel.: (8 620) 43309