2013 m. lapkričio 26 d. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro „Aqua“ konferencijų salėje Alytaus regiono gyventojai ir svečiai buvo supažindinti su Alytaus regiono atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ir turizmo plėtros galimybių studijomis. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo studija buvo siekiama įvertinti Alytaus regiono savivaldybių atsinaujinančių energijos išteklių, turizmo plėtros studija – regiono turizmo sektoriaus potencialo ir panaudojimo galimybes.

Šį Europos Sąjungos fondų ir LR valstybės bei savivaldybių administracijų biudžeto lėšomis finansuojamą projektą įgyvendina Alytaus rajono savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais – Alytaus miesto, Druskininkų, Varėnos rajono ir Lazdijų rajono savivaldybių administracijomis. Tai pirmasis bendras visų penkių Alytaus regiono savivaldybių projektas, skirtas pasirengti 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos paramos programavimo laikotarpiui ir įgyvendinti kitus bendrus regionui projektus.

„Alytaus regiono plėtros 2010 – 2020 metų plano atnaujinimas“ parengtas studijas  renginyje pristatė studijos rengėjo – strateginio planavimo bendrovės „Eurointegracijos projektai“ –atstovai. Renginyje taip pat dalyvavo projektą koordinavę ir ateityje įgyvendinsiantys Alytaus rajono savivaldybių administracijų darbuotojai.

UAB „Eurointegracijos projektai“ specialistai susirinkusius į renginį supažindino su kiekvienai Alytaus regiono savivaldybei parengta atskira atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybių studija,  esama kiekvienos savivaldybės situacijos energetikos sektoriuje analize, išteklių naudojimo šilumos ir elektros gamybai suvestine, atsinaujinančių energijos išteklių potencialo įvertinimu, jų  panaudojimo tendencijomis ateityje ir galimais plėtrą skatinančiais sprendiniais. Studijos rengėjas taip pat pristatė turizmo plėtros galimybių studijoje atliktą kiekvienos Alytaus regiono savivaldybės esamos situacijos turizmo sektoriuje analizę, suformuotus kompleksinius regiono turizmo maršrutus, naujus, kompleksinius turizmo plėtros projektus bei parengtus plėtros priemonių planus.

UAB „Eurointegracijos projektai“ atliktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybių ir turizmo plėtros galimybių studijų pasiūlymai yra įtraukti į Alytaus regiono plėtros 2010 – 2020 metų planą.

Su parengtais dokumentais išsamiai galima susipažinti Alytaus regiono savivaldybių internetiniuose puslapiuose: www.arsa.lt, www.alytus.lt, www.druskininkai.lt, www.varena.lt,www.lazdijai.lt.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti UAB „Eurointegracijos projektai“ atstovai: direktorius Simas Lubauskas telefonu (8 5) 2430177, el. paštu s.lubauskas@eip.lt ir projektų vadovė Laura Šėrytė telefonu (8 37) 413 249 arba el. paštu l.seryte@eip.lt.