Šių metų balandžio mėnesį UAB „Eurointegracijos projektai“ buvo įtraukta į valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo ištaigų sąrašą. Nuo šiol Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos mokymo posistemėje įmonė galės pateikti informaciją apie savo organizuojamus mokymo renginius. Iš šioje posistemėje pateiktų duomenų valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos turi galimybę rinktis mokymus valstybės tarnautojams.

Kaip teigia „Eurointegracijos projektai“ direktorius Simas Lubauskas, „Eurointegracijos projektai“, kurių viena iš veiklos sričių – mokymų verslo įmonėms ir viešojo sektorius institucijoms organizavimas, ir iki šiol rengė mokymus valstybės tarnautojams, tačiau neturėjo galimybės apie mokymus skelbti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje. Šis naujas informacijos pateikimo kanalas įmonei leis lengviau ir didesniam valstybės tarnautojų ratui pristatyti savo kuriamus produktus.

Strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje praneš apie savo organizuojamas įvadinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas valstybės tarnautojams.

Įvadinio mokymo programomis siekiama valstybės tarnautojus supažindinti su viešojo administravimo subjektų sistema, viešosios politikos sprendimų priėmimo procesu, teisės aktų hierarchija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo taisyklėmis, valstybės tarnyba ir jos reformos aktualijomis, Europos Sąjungos institucine sąranga ir teisės pagrindais, valstybės tarnautojų veiklos etikos principais ir korupcijos prevencijos būdais bei priemonėmis ir pan.

Kvalifikacijos tobulinimo programos yra skirtos 18–20 kategorijų valstybės tarnautojams ir žemesnės nei 18 kategorijos įstaigų vadovams.

„Eurointegracijos projektai“ minėtiems valstybės tarnautojams ir įstaigų vadovams galės organizuoti ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje skelbti informaciją apie mokymus, kurie ugdys šių valstybės tarnautojų gebėjimus, būtinus tobulinant strateginį valdymą, padės taikyti modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas, tobulinti sprendimų priėmimą, komunikaciją ir bendradarbiavimą naudojant informacines ir komunikacines technologijas, užtikrinti lygias galimybes ir pan.