Všį Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuoja mokymus ir supervizijas pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ aštuoniose savivaldybėse: Šakių r., Varėnos r., Lazdijų., Rietavo, Joniškio r., Ignalinos r., Rokiškio r. ir Molėtų r..

Projekto tikslas yra įgalinti projekte dalyvaujančias savivaldybes savarankiškai spręsti savižudybių prevencijos iššūkius ir veiksmingai naudoti turimus psichosocialinės paramos sveikatos priežiūros išteklius sukuriant reagavimo į savižudybių riziką algoritmą.

Visose savivaldybėse per rugpjūtį ir rugsėjį buvo ir bus pravesti mokymai seniūnijų specialistams, bendruomenės atstovams, seniūnijų darbuotojams, savivaldybių specialistams ir policijos pareigūnams. Visi algoritmo grandyse esantys asmenys išklausė ir dar išklausys mokymus apie savižudybių prevenciją, riziką, pirminės pagalbos teikimą.

Paskutinis projekto komponentas – supervizijos – skirtas tam, kad mokymuose aptarti metodai ir principai būtų tinkamai naudojami ir savivaldybėje būtų tinkamai diegiamas savižudybių prevencijos algoritmas. Šios konsultacijos skirtos projekte dalyvavusiems asmenims, jų metu bus aptariama savižudybių prevencijos situacija savivaldybėje, ryškiausi prevencijos sistemos trūkumai ir galimi sprendimo būdai. Jų metu, siekiant savižudybių prevencijos tęstinumo, bus suteikiamos specializuotos žinios, kaip toliau įgyvendinti savižudybių prevenciją savivaldybėje.

Visose savivaldybėse konsultacijos-supervizijos vyks tokiu grafiku:

Joniškio rajono savivaldybėje – rugsėjo 21 d. savivaldybės salėje.

Ignalinos rajono savivaldybėje – rugsėjo 27 d. Ignalinos AE regiono plėtros agentūros salėje, 1 aukšte.

Šakių rajono savivaldybėje – spalio mėn. 5 d. savivaldybės salėje.

Rokiškio rajono savivaldybėje – spalio mėn. 8 d. savivaldybės salėje.

Varėnos rajono savivaldybėje – spalio mėn. 12 d. Varėnos kultūros centro salėje, 2 aukšte.

Lazdijų rajono savivaldybėje – spalio mėn. 19 d. savivaldybės salėje.

Rietavo savivaldybėje – spalio mėn. 26 d. savivaldybės salėje.

Molėtų rajono savivaldybėje – spalio mėn. 30 d. savivaldybės salėje.

Projektas finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo.