Švenčionių rajono savivaldybė ir UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį ir kartu netrukus atnaujins Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginį veiklos planą ir 2014-2020 m. strateginį plėtros planą. Šiuos strateginius planus papildys atlikta Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybių studija.

Atnaujindami 2014-2020 m. strateginį plėtros planą, kurio tikslas bus parengti ir atnaujinti vidutinės trukmės ir ilgos trukmės strateginius planus, „Eurointegracijos projektai“ turės atlikti SSGG analizę, raidos tendencijų apžvalgą, peržvelgti turimą viziją, prioritetus, tikslus ir uždavinius, siekiant darnios savivaldybės plėtros 2014-2020 metais. Taip pat bus įvertintas galimų lėšų, finansavimo šaltinių, investicijų pritraukimo būdų bei žmogiškųjų išteklių poreikis.

Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginio veiklos plano atnaujinimas apims savivaldybėje galiojančios strateginio planavimo tvarkos analizę, PEST, išteklių ir SSGG analizes. Planuojama suformuluoti misiją, trejiems metams nustatyti strateginius tikslus, parengti veiklos plano programą ir vertinimo kriterijų ir stebėsenos sistemą bei atnaujinti savivaldybės strateginio planavimo informacinės sistemos duomenis.

„Eurointegracijos projektai“ minėtas paslaugas suteiks iki š. m. gruodžio mėn. 1 d.

Įmonė per tris mėnesius parengs ir Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybių studiją, vadovaujantis kuria bus atliktas savivaldybės turizmo raidos, potencialo ir galimybių vertinimas.

Rengiant galimybių studiją, bus išanalizuota esama situacija turizmo sektoriuje, įvertinant rajone veikiančius turizmo traukos objektus, naujų turizmo plėtros projektų panaudojimo galimybes rajone, taip pat identifikuojant stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes bei svarbiausius politinius-teisinius, ekonominius, socialinius ir technologinius veiksnius. Galiausiai strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ parengs turizmo išteklių panaudojimo plėtros priemonių planą, įvardins studijos įgyvendinimo priemonių rodiklius.

Turizmo sektoriaus plėtros galimybių studija atnaujins Švenčionių rajono savivaldybės 2014-2016 m. strateginį veiklos planą ir 2014-2020 m. strateginį plėtros planą. Šie planai bus papildyti Švenčionių rajono turizmo plėtros veiksmų strateginėmis kryptimis, tikslais ir uždaviniais bei priemonėmis joms įgyvendinti.