UAB “Pabradės komunalinis ūkis” vadovybė, vadovaudamasi veiklos audito rekomendacijomis, iniciavo UAB “Pabradės komunalinis ūkis” 5-ių metų veiklos strateginio plano rengimą, kurį įgyvendino UAB „Eurointegracijos projektai“.

Strateginis veiklos planas buvo rengiamas vadovaujantis UAB “Pabradės komunalinis ūkis” audito ataskaitomis, veiklos audito rekomendacijomis, metinės finansinės atskaitomybės dokumentais, interviu su darbuotojais ir kitais svarbiais veiklos dokumentais.

Siekiant nustatyti ilgalaikius bendrovės veiklos ir plėtros strateginius tikslus bei parinkti priemones efektyviai veiklai vystyti, strateginiame veiklos plane buvo analizuojama esama įmonės padėtis, atsižvelgiama į įmonės prognozes ir veiklos perspektyvas. Atlikus analizę, parengtas detalus veiksmų planas šioms perspektyvoms įgyvendinti.

Parengtas strateginis veiklos planas yra skirtas 5-ių metų laikotarpiui. Plano įgyvendinimui išskirti 3 strateginiai tikslai:

  1. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” valdymo sistemos tobulinimas.
  2. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” paslaugų kokybės gerinimas.
  3. Strateginis tikslas. UAB “Pabradės komunalinis ūkis” įvaizdžio gerinimas.

 

Pirmasis strateginis tikslas yra skirtas vidiniams įmonės iššūkiams spręsti: valdymo sistemos tobulinimui, kokybės vadybai, vidiniams procesams, IT sprendimams; antrasis – įmonės paslaugų kokybės gerinimui ir infrastruktūrai tobulinti, trečiasis – įmonės įvaizdžio gerinimui, siekiant suteikti paslaugų naudotojams kuo išsamesnę informaciją ir būti prieinamiems kuo didesnei klientų auditorijai.

Visos planuojamos tikslų įgyvendinimo priemonės yra skirtos UAB “Pabradės komunalinis ūkis” veiklos optimizavimui.

Dėl strateginių planų rengimo kviečiame susisiekti:

Darius Gurskis
UAB „Eurointegracijos projektai“ pardavimų direktorius
El. paštas: d.gurskis@eip.lt
Mob. tel. 86 5265802