Laimėjusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos rengtą viešą konkursą, UAB „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo parengti Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studiją. Įmonė galimybių studiją turės atlikti iki šių metų pabaigos.

Siekiant surinkti naują informaciją ar atnaujinti jau anksčiau atliktų tyrimų medžiagą, įvertinę esamą situaciją ir plėtros tendencijas, „Eurointegracijos projektai“ atliks susisiekimo sistemos tyrimus: išanalizuos susisiekimo poreikį, susisiekimo poreikio realizavimo būdus, susisiekimo funkcionavimą ir aplinką, esamą techninę infrastruktūrą ir pan. Be to, įmonė išskirs patvirtintus ir, esant poreikiui, papildys miesto strateginius tikslus transporto ir gyvenimo kokybės gerinimo srityje. Taip pat bus atlikta susisiekimo sistemos esamos būklės analizė, įvertinti aktualių planavimo dokumentų sprendiniai.

Galiausiai įmonė parengs miesto susisiekimo sistemos tobulinimo gaires ir darnaus judumo principų taikymo veiklų planą bei gaires Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimui dėl susisiekimo dalies planavimo.

Tikimasi, kad parengtas veiksmų planas prisidės mažinant eismo įvykių skaičių, sumažės gyventojų poreikis važiuoti individualiomis transporto priemonėmis, pavyks sumažinti triukšmo lygį bei taršą gyvenamosiose, poilsio, viešosios paskirties, gydymo, mokslo švietimo įstaigų ir kitose triukšmui jautriose teritorijose. Taip pat viliamasi, kad įgyvendinus plano priemones susisiekimo kaina taps ekonomiškai ir socialiai pagrįsta, tikimasi, kad pavyks sukurti palankias sąlygas neįgaliesiems ir t. t.

Studijos rengimas bus finansuojamas iš Miesto urbanistinio planavimo programos lėšų.