Laimėjusi Ukmergės rajono savivaldybės administracijos rengtą viešą konkursą, UAB „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo parengti Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų vystymo sektorinę studiją.

Rengdama studiją, įmonė „Eurointegracijos projektai“ atliks nevyriausybinių organizacijų sektoriaus Lietuvoje esamos situacijos analizę. Įvertindama kultūros, socialinę, sveikatos, sporto, turizmo ir kt. aplinkas, įmonė taip pat parengs nevyriausybinių organizacijų sektoriaus esamos situacijos analizę. Galiausiai planuojama atlikti ir nevyriausybinių organizacijų kompetencijų bei institucinių gebėjimų analizę. Studijoje taip pat planuojama analizuoti Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų poreikius.

Analizuojant nevyriausybinių organizacijų vystymo perspektyvas, ketinama išsiaiškinti nevyriausybinių organizacijų kompetencijų ir institucinių gebėjimų stiprinimo galimybes, šių organizacijų ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo bei partnerystės vystymo perspektyvas, galimybių pritraukti lėšas ir įgyvendinti rajoninius, regioninius bei tarptautinius projektus perspektyvas, taip pat nevyriausybinių organizacijų galimybių plėtoti socialinį verslumą ir socialines inovacijas ir savanorystės stiprinimo perspektyvas.

Atlikus minėtus darbus ir suformuluojant konkrečius pasiūlymus ir priemones, „Eurointegracijos projektai“ parengs išvadas ir rekomendacijas NVO sektoriaus vystymuisi Ukmergės rajone, kuriais bus papildyta Ukmergės rajono ilgalaikės plėtros strategija 2014-2020 m.