UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą konkursą ir atliks tyrimą “Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina socialinės apsaugos ir darbo ministerija, nustatymas ir jo apskaičiavimo metodika”. Atliekant tyrimą, bendrovei talkins jungtinės veiklos partneris – UAB „Lyderio grupė“.

Lietuvoje socialinės globos kainos nustatomos dviejų dydžių, t. y. asmenims su negalia bei asmenims su sunkia negalia. Šiuo metu Lietuvoje skirtingose globos namuose šios kainos yra skirtingos.

Vieningo išlaidų dydžio per mėnesį vienam asmeniui nustatymo ir jo apskaičiavimo metodikos tyrimu bus siekiama nustatyti tiesiogiai ir netiesiogiai teikiamų paslaugų išlaidų dydžius pagal atskiras gyventojų ir globos namų grupes, atlikti lyginamąją analizę, nustatyti vieningą išlaidų dydį per mėnesį vienam asmeniui, gaunančiam ilgalaikę socialinę globą socialinės globos namuose bei parengti šių išlaidų dydžio apskaičiavimo metodiką.

Tyrimo metu surinkta informacija ir parengta metodika visiems globos namų gyventojams, nepriklausomai nuo to, kada jie gauna ilgalaikę socialinę globą, padės nustatyti tokios pačios sudėties ir kokybės socialinės globos paslaugas. Taigi, pasinaudojus tyrimo ir analizės rezultatais, bus galima suvienodinti socialinės globos gyventojų, gaunančių ilgalaikę socialinę globą, galimybes gauti vienodos apimties ir kokybės paslaugas, o taip pat įvertinti skirtingų socialinės globos namų teikiamos socialinės globos kainos pagrįstumą.

Šiuo metu Lietuvoje ilgalaikę socialinę globą vaikams, suaugusiems asmenis, vaikams su negalia bei senyvo amžiaus asmenims teikia 40 socialinės globos namų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Tyrimą planuojama užbaigti iki 2014 m. gruodžio 1 d.