Šią savaitę UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Širvintų rajono savivaldybės administracija ir įsipareigojo atnaujinti Širvintų rajono 2010-2016 metų strateginį plėtros planą. Įgyvendinus projektą ir atnaujinus planą, jis taps 2014-2020 metų strateginiu plėtros planu.

„Eurointegracijos projektai“ atliks aplinkos ir išteklių analizę: Širvintų raj. strateginio plėtros plano 2010-2016 metams įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, aplinkos ir išteklių privalumų ir trūkumų, rinkos galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę ir savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę.

Įmonė taip pat aiškinsis Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės lūkesčius, atlikdama gyventojų apklausas. Šių apklausų pagrindu bus paruošta rajono strateginio plėtros plano koncepcija. Be to, „Eurointegracijos projektai“ parengs strateginio plėtros plano projektą, suformuluos plano įgyvendinimo priežiūros metodiką ir vertinimo rodiklius.

Galiausiai planas bus pristatytas visuomenei.

Visus darbus įmonė įsipareigojo atlikti per šešis mėnesius.

Projektas „Širvintų rajono strateginio plėtros plano atnaujinimas“ finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“, įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.