UAB „Eurointegracijos projektai“, Klaipėdos miesto savivaldybės užsakymu, rengs pačiame Klaipėdos centre esančios Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studiją.

Šiuo metu Atgimimo aikštė neatitinka miesto reprezentacinėms erdvėms keliamų reikalavimų. „Eurointegracijos projektai“ įsipareigojo pateikti optimaliausią, ekonominiais paskaičiavimais ir ekspertų vertinimu pagrįstą, Atgimimo aikštės ir apylinkių regeneravimo pasiūlymą.

Įmonė turės išanalizuoti Europos miestų patirtį regeneruojant miestų centruose esančias analogiškas aikštes. Įvertinusi esamą situaciją Atgimimo aikštėje ir apylinkėse, įmonė taip pat analizuos galimybes įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos detaliojo miesto plano sprendinius. Galiausiai, išanalizavus galimybes, bus pateikti trys Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimų teritorijų regeneravimo detalūs pasiūlymai.

Įgyvendinant projektą numatoma tartis su bendruomene, organizuojanti viešus aptarimus, vertinant ir atsižvelgiant į gautus visuomenės pasiūlymus ir išsakytas nuomones.

Atnaujinti Atgimimo aikštės teritoriją Klaipėdos miesto savivaldybė yra nusimačiusi 2013-2020 metų strateginiame plėtros plane. Parengus Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių projektą, parengti optimalūs, šiuolaikinius miesto gyventojų poreikius atitinkantys, pasiūlymai vėliau bus įgyvendinami naudojant savivaldybės, tarptautinių fondų ir kitas lėšas.