UAB „Eurointegracijos projektai“, Panevėžio miesto savivaldybės užsakymu, rengia investicijų projektą „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“.

Šiuo projektu siekiama įvertinti esamą, prie Nevėžio upės įsikūrusio, Kultūros ir poilsio parko situaciją, išanalizuoti socialines, ekonomines, technines ir kitas galimybes, numatyti veiklas ir parko modernizavimui būtinų investicijų poreikį. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą parkas pritrauks daugiau lankytojų, pagerės Panevėžio miesto gamtinė aplinka, miesto bendruomenės gyvenimo kokybė, bus skatinamas aktyvesnis laisvalaikis.

Bendrovė „Eurointegracijos projektai“ investicijų projektą rengia dviem etapais. Pirmajame etape įmonė paruoš tris didžiausio Panevėžio miesto parko modernizavimo projektinius pasiūlymus – architektūrines idėjas, taip pat numatys įgyvendinimo galimybes, reikalingas investicijas ir projekto rizikas. Šiame etape įmonė turės įvertinti ir projekto veiklų tęstinumą, įgyvendinus projektą parko priežiūrai reikalingas investicijas, išnagrinėti Europos miestų analogiškų parkų modernizavimo ir įrengimo gerosios praktikos pavyzdžius ir numatyti galimas pritaikyti veiklas.

Panevėžio miesto savivaldybei pasirinkus priimtiniausią architektūrinę parko modernizavimo idėją, bus įgyvendinamas antrasis projekto etapas – rengiamas pilnos apimties Kultūros ir poilsio parko modernizavimo investicijų projektas. Šiame etape „Eurointegracijos projektai“, išanalizavę socialinę, techninę, finansinę ir kt. aplinkas, pateiks detalią analizę, aiškinsis projekto įgyvendinimo prielaidas ir būtinas sąlygas, bendruomenės poreikius, identifikuos veiksnius darančius įtaką projekto įgyvendinimo trukmei ir pan. Galiausiai bus įvertintas projekto investicijų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Parengto investicinio projekto pagrindu planuojama rengti paraišką investicijų projektui „Kultūros ir poilsio parko modernizavimas, gerinant miesto gamtinę aplinką ir gyvenimo kokybę, skatinant lankytojų srautus, aktyvų laisvalaikį“. Šis projektas yra įtrauktas į Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programos projektų sąrašą.