EIP kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru sėkmingai vykdo projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.

Įvykus pirmajam mokymų ciklui Kupiškyje, mokymų dalyviai labai gerai įvertino mokymų metu pateikiamą tiek teorinę, tiek praktinę medžiagą, lektorių darbą bei mokymų organizavimą.

Mokymų dalyviai teigia, jog: „Lektorius išmano savo darbą, visada atranda atsakymus į užduotus klausimus, skatina aktyviai dalyvauti seminare, puiku, jog pristatė ir apibendrino visas praktines užduotis“.

„Mokymų medžiaga buvo aiškiai išdėstyta ir lengvai suprantama. Visi mokymai buvo aktualūs norint pradėti verslą.“

Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą, siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Mokymų metu siekiama asmenims, turintiems nepakankamas žinias ir įgūdžius verslumo srityje, suteikti aktualių praktinio pobūdžio verslumo (individualios veiklos ir smulkaus verslo sukūrimo galimybių ir žingsnių, veiklos formų, apskaitos principų ir pan.) žinių ir įgūdžių.

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“.

Artimiausi projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra, suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ mokymai bus vykdomi 2019 m. sausio mėnesį. Registracija į mokymus bus skelbiama iš anksto.

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391