UAB „Eurointegracijos projektai“ Kėdainių rajono savivaldybei įsipareigojo parengti šešias studijas ir tris tyrimus, padėsiančius gerinti šios savivaldybės plėtros planavimą. Parengtų sektorinių studijų ir tyrimų sprendiniais ketinama tobulinti Kėdainių rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2020 metų.

„Eurointegracijos projektai“ atliks Kėdainių rajono gyventojų nuomonės tyrimą apie Kėdainių raj. savivaldybės administracijos teikiamų viešųjų paslaugų kokybę ir, apklausus ne mažiau kaip 800 respondentų, sieks identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria savivaldybės gyventojai, besinaudojantys savivaldybės teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis.

Antras tyrimas – suinteresuotų šalių nuomonės tyrimas, identifikuojant teikiamų vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybę, aptarnavimą, iškylančias problemas – bus įvykdytas apklausus rajone įsikūrusių įmonių atstovus.

Trečiasis tyrimas skirtas išsiaiškinti korupcijos pasireiškimo problemą teikiant administracines ir viešąsias paslaugas Kėdainių raj. savivaldybėje. Atsižvelgiant į Kėdainių raj. savivaldybės gyventojų nuomonę, norima įvertinti jų požiūrį į korupciją, jos paplitimą, nustatyti galimas jos išplitimo savivaldybėje priežastis.

Siekiant atnaujinti rajono strateginį plėtros planą, ketinama parengti ir šešias studijas. Kėdainių raj. savivaldybės gyventojų kultūrinių poreikių studijoje bus parengta šios savivaldybės kultūros plėtros galimybių analizė bei pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai kultūros plėtros gairėms iki 2020 m. Antrojoje studijoje – rajono gyventojų kūno kultūros ir sporto poreikių – bus aiškinamasi šios savivaldybės kūno kultūros ir sporto plėtros galimybių situacija rajone, pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai kūno kultūros ir sporto plėtros gairėms iki 2020 m.

Trečioji – Kėdainių daugiabučių namų kvartalų kompleksinio atnaujinimo studija sudarys prielaidas modernizuoti daugiabučių namų kvartalus Kėdainių mieste.

Nustačius Kėdainių raj. savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto panaudojimo galimybes, būdus ir žmogiškuosius, materialiuosius bei finansinius resursus jų įgyvendinimui, bus parengta ketvirtoji studija, pavadinta „Kėdainių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto aprašymo bei įvertinimo, kaip jį galima panaudoti, valdyti studija“.

Konteinerių išdėstymo savivaldybėje studija rengiama siekiant tobulinti situaciją atliekų surinkimo srityje. Šioje studijoje bus analizuojami mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo požeminių, pusiau požeminių ir antžeminių konteinerių optimalaus išdėstymo klausimai.

Studijos „Kėdainiai – e-miestas“ tikslas – išanalizuoti ir nustatyti Kėdainių miesto, kaip E-miesto, kūrimo galimybes ir alternatyvas.

Visų studijų parengimo ir tyrimų įvykdymo darbai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Minėti darbai bus atlikti per devynis mėnesius.