UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir įsipareigojo suorganizuoti mokymus ir supervizijas pagal projektą „Savižudybių prevencijos iniciatyvos plėtra Lietuvos savivaldybėse“ aštuoniuose savivaldybėse.

Projekto tikslas yra įgalinti projekte dalyvaujančias savivaldybes savarankiškai spręsti savižudybių prevencijos iššūkius ir veiksmingai naudoti turimus psichosocialinės paramos sveikatos priežiūros išteklius.

Savižudybių prevencija yra įmanoma tik tuo atveju, jei ši veikla yra plati ir įvairiapusiška. Svarbu, kad siūlomos priemonės būtų veiksmingos konkrečioje savivaldybėje, būtų nuoseklios, įtraukiančios visas reikalingas institucijas ir skatinančias jas bendradarbiauti. Taigi mokymų ir supervizijų metu bus siekiama įdiegti reagavimo į savižudybių riziką algoritmą tam, kad būtų aiškus visų institucijų vaidmenų pasiskirstymas, pagalba būtų sisteminga, o ne epizodinė. Tai yra, bus aptariami numatyti veiksmai, kaip kada ir kam perduoti informaciją, kokios kiekvienos institucijos pareigos ir atsakomybės, kokia seka teikiama pagalba.

Taip pat, visi algoritmo grandyse esantys asmenys išklausys mokymus apie savižudybių prevenciją, riziką, pirminės pagalbos teikimą. Galiausiai, bus teikiamos konsultacijos-supervizijos apie sunkius atvejus, pagalbos galimybes, patį algoritmo veikimo principą.

UAB „Eurointegracijos projektai“ organizuojami mokymai ir supervizijos vyks nuo šių metų rugpjūčio mėn. pradžios iki spalio mėn. pabaigos šiose Lietuvos savivaldybėse: Varėnos r., Lazdijų., Šakių r., Rietavo r., Joniškio r., Ignalinos r., Rokiškio r. ir Zarasų r.. Kiekvienoje savivaldybėje bus apmokyta nuo 140 iki 212 įvairių seniūnijų specialistų, bendruomenės atstovų, seniūnijų darbuotojų, savivaldybių specialistų ir policijos pareigūnų.

Pirmieji mokymai skirti seniūnijos specialistų ir bendruomenių atstovų iniciatyvinėms grupėms įvyks rugpjūčio 1 d. Joniškio r. savivaldybės salėje.
Projektas finansuojamas iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo.