UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir įsipareigojo parengti projekto „Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms veterinarijos srityje diegti“ investicijų projektą.

Projektu „Infrastruktūros sukūrimas gyvūnų sveikatingumui gerinti bei inovacijoms gyvulininkystės srityje diegti“ siekiama įsteigti gyvūnų sveikatingumo centrą, sukurti jo infrastruktūrą, kad būtų gerinamos veterinarinės paslaugos ir sudarytos sąlygos moksliniams tyrimams atlikti.

Centre planuojama teikti aukščiausiojo lygio veterinarines paslaugas 24 val. per parą, septynias dienas per savaitę. Taip pat ketinama įrengti patalpas gyvūnų stacionariniam laikymui, pooperacinei priežiūrai ir gyvūnų reabilitacijai. Išnaudojant kvalifikuotą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Stambiųjų gyvulių klinikų personalą ir įrangą, planuojama išplėsti visą parą veikiančią gyvūnų mobiliąją ambulatorinių paslaugų teikimo sistemą.
Centras būtų integruotas ir į studijų procesą ir tarnautų kaip mokslinių tyrimų bazė mokslininkams, nes atsirastų galimybė vykdyti mokslinius klinikinius tyrimus. Gyvūnų sveikatingumo centras būtų ir gera bazė rezidentų praktiniams įgūdžiams formuoti.

Rengdama investicijų projektą, UAB „Eurointegracijos projektai“ turės išanalizuoti projekto socialinę-ekonominę ir teisinę aplinką, išnagrinėti kylančias problemas, atlikti tikslinių grupių poreikių analizę. Įmonė taip pat aiškinsis projekto įgyvendinimo galimybes ir svarstys projekto įgyvendinimo alternatyvas, jų ypatumus, padarinius, atliks alternatyvų finansinę analizę. Galiausiai ketinama atlikti ekonominę ir projekto jautrumo bei rizikos analizes ir parengti projekto vykdymo planą.

Investicijų projektą planuojama užbaigti per pusę metų.