UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo viešąjį konkursą ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai padės įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos veiksmingumo ir pritaikomumo tyrimas“.

Siekiant kokybiškos integralios pagalbos – socialinės globos ir slaugos – namuose senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims bei konsultacinės pagalbos šeimos nariams kūrimosi ir plėtros proveržio, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija vykdo Integralios pagalbos plėtros programą. Pagal minėtą programą 2013-2015 metais Lietuvoje yra vykdomas 21 bandomasis integralios pagalbos projektas, finansuojami pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“.

Šiuo metu Lietuvoje paslaugų į namus sulaukia apie 15 tūkst. senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų. 4,4 tūkst. senyvo amžiaus žmonių ir 6 tūkst. neįgaliųjų gauna ilgalaikę socialinę globą stacionariose įstaigose. Senėjant visuomenei, didėja paslaugų ir valstybės lėšų poreikis, todėl siekiama kaip galima ilgiau išlaikyti senyvo amžiaus asmenis savarankiškus. Norint kuo ilgiau išlaikyti senyvo amžiaus asmenis nereikalingus globos, būtina plėtoti įvairias alternatyvias stacionariai socialinei globai formas.

Integralios pagalbos veiksmingumo ir pritaikomumo tyrimu bus siekiama įvertinti 21 bandomojo projekto teikiamos integralios pagalbos veiksmingumą ir pritaikomumą bei nustatyti ilgalaikės priežiūros socialinės pagalbos sistemos plėtros kryptis.

Strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijo projektai“, įvertindama Integralios pagalbos plėtros programos rezultatyvumą ir veiksmingumą, turės nustatyti integralios pagalbos plėtros projektuose taikomų modelių privalumus ir trūkumus. Siekiant įvertinti integralios pagalbos plėtros pritaikomumą, bendrovė, įvertinusi integralios pagalbos plėtros projektų privalumus ir trūkumus, parengs išvadas ir pasiūlys integralios pagalbos organizavimo modelį visoms šalies savivaldybėms.

Norint numatyti ilgalaikės priežiūros socialinės pagalbos sistemos plėtros kryptis, UAB „Eurointegracijos projektai“ specialistai atliks socialinių paslaugų poreikio senyvo amžiaus asmenims analizę ir apibrėš socialinių paslaugų poreikio prognozes iki 2040 m. Taip pat bendrovė turės pateikti pasiūlymus, kaip turėtų būti vystomas socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims. Galiausiai bus suorganizuota baigiamoji konferencija galutinės tyrimo ataskaitos projektui aptarti.

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, kurio bendra vertė siekia 239 580 Lt, planuojama užbaigti iki 2015 m. liepos mėn.