UAB „Eurointegracijos projektai“, Neringos savivaldybės užsakymu, rengia turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategiją 2015–2022 metams. Siekiant didinti Neringos žinomumą, patrauklumą, konkurencingumą ir koordinuotai vykdyti rinkodaros bei kurorto komunikacijos veiksmus, rengiama strategija, kuri formuos Neringos kaip patrauklaus kurorto, atitinkančio aukštus standartus, įvaizdį.

Pirmiausia bendrovė „Eurointegracijos projektai“ suformuluos Neringos savivaldybės paskirtį ir indėlį į Lietuvos ir pasaulio turizmo sritį atspindinčią misiją ir viziją. Identifikavus siektinus pokyčius, bus nustatomi turizmo rinkodaros strateginiai tikslai.

Bus atlikta ir esamos situacijos analizė – analizuojama turizmo infrastruktūra, tiriami turizmo produktai ir paslaugos bei išskirtiniai turizmo objektai, aiškinamasi, kaip jie atitinka klientų poreikius bei turizmo tendencijas, ar yra pakankamai konkurencingi. Planuojama įvertinti ir rinkos bei konkurencinę aplinką, atlikti turizmo produktų analizę bei Neringos prekės ženklo įvaizdžio įvertinimą, taip pat išsamiai išanalizuoti turistų segmentus.

Nustačius tikslinius segmentus, kiekvienam iš jų planuojama parengti atskiras rinkodaros ir komunikacijos strategijas ir veiksmų planus, kurie padės įgyvendinti strateginius tikslus.

Galiausiai bus nustatyti rodikliai, kurie sudarys sąlygas matuoti pokyčius, bei pasiūlyta stebėsenos ir vertinimo sistema.

Visus darbus planuojama užbaigti iki 2016 metų.