UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su Ugdymo plėtotės centru ir organizuos 40 mokymų pagal neformaliojo švietimo programas, skirtas socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių vaikams, jauniems žmonėms, suaugusiems ir senjorams. Mokymai organizuojami įgyvendinant projektą „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“.

Pagrindinis projekto tikslas – plėsti mokymosi visą gyvenimą galimybes ir gerinti kaimo vietovių gyventojų poreikius atitinkančių paslaugų kokybę, siekiant kaimo vietovių gyventojams, o ypač socialinės atskirties, socialinės rizikos ir specialiųjų poreikių asmenims, padėti įgyti reikiamas kompetencijas ir suformuoti įgūdžius, kurie padėtų geriau prisitaikyti prie darbo rinkos reikalavimų ir aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, ypač – ilgalaikiams bedarbiams, bus pravestos paskaitos apie motyvaciją, savo vertės stiprinimą, pozityvų mąstymą, verslumo kompetencijų ugdymą. Mokymai „Kelias į aktyvią senatvę“ skirti vyresnio ar senyvo amžiaus, vienišiems žmonėms, mokymai apie tai, kaip susirasti darbą – bedarbiams, verslumo vystymą, integraciją į darbo rinką ir gyvenimo kokybės gerinimą – jaunimui iš socialiai remtinų šeimų, streso valdymą ir pozityvų mąstymą – jaunimui, suaugusiems, taip pat senjorams.

Skirtingoms tikslinėms projekto grupėms „Eurointegracijos projektai“ organizuos mokymus ir savęs pažinimo, sąmoningumo, bendravimo įgūdžių ugdymo temomis. Šiuose mokymuose bus kalbama apie priklausomybių prevenciją, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, savęs pažinimą, naudojant kūrybinius metodus, jaunimo lytinį ugdymą, bendravimo ir lyderystės įgūdžių ugdymą, streso, konfliktų valdymą ir bendravimo meną.

Galiausiai vyks mokymai apie sveikatą, kūno priežiūrą, sveikos gyvensenos skatinimą. Šiuose mokymuose bus organizuojamos paskaitos ir praktiniai užsiėmimai grožio ir sveikatos, sveikos gyvensenos ir ligonių slaugos namuose, šokio, judesio ir muzikos terapijos, vaistinių augalų temomis.

Mokymai skirtingomis temomis vyks Varėnos, Šilutės, Radviliškio, Kauno, Šiaulių, Alytaus, Trakų, Vilkaviškio, Rokiškio, Prienų, Šalčininkų, Kretingos, Šilalės, Pakruojo, Utenos, Tauragės ir Šakių rajonuose.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, jį įgyvendins Ugdymo plėtotės centras.