UAB „Eurointegracijos projektai“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai įsipareigojo atlikti vaikų dienos centrų veiklos, juose teikiamų socialinių paslaugų įvertinimo ir plėtojimo galimybių tyrimą.

Vaikų dienos centrai – tai institucijos, kurios teikia socialines, pedagogines, psichologines ir kitas paslaugas socialinės rizikos šeimoms, kurios yra įtrauktos į vaikus auginančių socialinės rizikos šeimų savivaldybės Vaikų teisių apsaugos skyriaus apskaitą. Vaikų dienos centrai taip pat rūpinasi ir savo paslaugas teikia nepasiturintiems gyventojams – vaikams ir jų tėvams, – kurie gauna socialinę pašalpą, ir kitoms tikslinėms šių paslaugų gavėjų grupėms.

„Eurointegracijos projektai“ pirmiausia aiškinsis savivaldybėse veiklą vykdančių vaikų dienos centrų skaičių ir sudarys vaikų dienos centrų paplitimo žemėlapį. Vėliau įmonė turės atlikti reprezentatyvią apklausą, kurios metu išnagrinės darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumą bei įvertins vaikų dienos centrams atstovaujančių skėtinių nevyriausybinių organizacijų organizacinius ir finansinius pajėgumus. Tyrimo metu įmonė taip pat išanalizuos ir nustatys teigiamus ir neigiamus pokyčius, palyginus su LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2007 m. atlikto vaikų dienos centruose teikiamų socialinių paslaugų įvairovės ir kokybės, darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais veiksmingumo įvertinimo tyrimo ir šio naujo tyrimo duomenis. Galiausiai „Eurointegracijos projektai“ pateiks išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų dienos centrų plėtros galimybių ir socialinės rizikos šeimoms ir vaikams reikalingų paslaugų poreikio.

Darbus planuojama užbaigti 2015 m. rugsėjo 15 d.