UAB „Eurointegracijos projektai“ kartu su viešąja įstaiga „Sveikatingumo idėjos“, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Rytų Lenkijoje įsikūrusiu Mokslo ir technologijų parku bei Suvalkų valstybine aukštesniąja Edward F. Szczepanik profesine mokykla parengė projektą, atrinktą kaip vieną iš geriausių strateginės partnerystės projektų Lietuvoje. Viešosios įstaigos „Sveikatingumo idėjos“ projektas „Self-E“ bus vienas iš pirmųjų mūsų šalyje įgyvendinamų Europos Sąjungos programos „Erasmus+“ strateginės partnerystės projektų.

Šių metų kovo 4 d. paskelbus konkursinį kvietimą teikti paraiškas pagal ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programos „Erasmus+“ naujovę „Strateginė partnerystė“, paraiškas ir projektus pateikė 12 suinteresuotų institucijų ir organizacijų. Projektas „Self-E“ buvo atrinktas tarp 2 geriausių projektų, kurie gaus finansinę paramą ir bus įgyvendinami.

Projekto „Self–E“ metu viešoji įstaiga „Sveikatingumo idėjos“ bendradarbiaus su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, Rytų Lenkijoje įsikūrusiu Mokslo ir technologijų parku bei Suvalkų valstybine aukštesniąja Edward F. Szczepanik profesine mokykla.

Projekto metu bus ištirti dabartiniai mokyklinio amžiaus jaunimo verslumo įgūdžiai Lietuvos ir Lenkijos mokyklose, identifikuotos problemos, kylančios šioje srityje. Išsiaiškinusi problemas ir surinkus duomenis, ekspertų grupė parengs verslumo ugdymo metodologiją, paremtą neformaliojo ugdymo principais. Ši metodologija bus testuojama, atnaujinama, devynis mėnesius taikoma kaip neformaliojo ugdymo metodika mokyklinio amžiaus jaunimo grupėms.

Strateginės partnerystės projektai švietimo, mokymo ir jaunimo srityse – tarptautinis iniciatyvų ir inovacijų plėtojimo skatinimas, remiantis gerosios patirties dalijimusi. Strateginių partnerysčių projektais skatinamas skirtingų sektorių bendradarbiavimas. Švietimo institucijų, jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir verslo įmonių atstovai kviečiami kurti ir įgyvendinti bendrus projektus, taip perduodant gerąją patirtį iš vieno sektoriaus į kitą.