EIP,  bendradarbiaudami kartu su Pasvalio rajono savivaldybe, rengia Pasvalio rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2021-2027 metams.

Pasvalio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2027 metams rengimo tikslas – užtikrinti efektyvų, racionalų ir skaidrų Pasvalio rajono savivaldybės funkcijų vykdymą, tobulinti strateginio planavimo procesą, leidžiantį pagerinti savivaldybės veiklos planavimą.

Identifikavus savivaldybės stiprybes, galimybes bei silpnybes ir grėsmes, nustatyti savivaldybės vietą ir vaidmenį šalies ir tarptautiniame kontekste, suformuluoti plėtros perspektyvas tam, kad būtų tikslingiausiai ir efektyviausiai panaudoti turimi ir planuojami gauti finansiniai, materialiniai ir darbo ištekliai numatytiems tikslams pasiekti bei sukurti šio plano įgyvendinimo priežiūros, vertinimo bei atsiskaitymo už rezultatus sistemą.

Šiuo metu EIP atlieka Pasvalio rajono savivaldybės gyventojų apklausą, siekiant įvertinti pasitenkinimą viešosiomis paslaugomis (komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo, kultūros, laisvalaikio ir sporto, socialinių, švietimo, teritorijų planavimo paslaugomis, paslaugomis verslui ir pan.).

Gyventojų įsitraukimas padės tobulinti teikiamų paslaugų kokybę, gerinti klientų aptarnavimą teikiant viešąsias / administracines paslaugas.

Apklausos anketą galite rasti čia

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391