UAB „Eurointegracijos projektai“, Šilutės rajono savivaldybės užsakymu, rengs galimybių studiją „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“. Ši galimybių studija yra viena iš Šilutės rajono savivaldybės projekto „Galimybių studijų Šilutės rajono savivaldybėje parengimas“ sudedamųjų dalių ir padės siekti efektyvios, ilgalaikės ir darnios savivaldybės strategijos.

Atlikdami galimybių studiją „Turizmo verslo skatinimo sistemos sukūrimas Šilutės rajono savivaldybėje“, „Eurointegracijos projektai“ sieks išsiaiškinti, kaip optimaliai išnaudoti Šilutės raj. savivaldybės turizmo potencialą, panaudoti istorinį-kultūrinį paveldą, rekreacinius gamtos išteklius, plėtoti turistines zonas ir traukos centrus, vystyti turizmo infrastruktūrą, nustatyti turistinės veiklos sferas, kurioms bus teikiami prioritetai, taip pat įvertins rajono pranašumus šioje srityje ir svarstys, kaip juos tinkamai panaudoti.

Šią galimybių studiją strateginio valdymo bendrovė rengs trimis etapais. Pirmiausia bus atliekama esamų turizmo išteklių ir paslaugų potencialo, turizmo verslo aplinkos analizė, rengiamas turizmo informacijos ir rinkodaros vertinimas, išskiriamos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Antrajame etape planuojama nustatyti turizmo ir su juo susijusio verslo tendencijas, Šilutės rajono pranašumus šioje srityje ir turizmo plėtros kryptis, įvertinti galimybes ir numatyti konkrečias savivaldybės turizmo plėtros priemones, kurios padės užtikrinti Pamario krašto išskirtinumą. Galiausiai įmonė turės išskirti svarbiausias priemones, kurios ateityje galėtų būti įgyvendinamos.

Atliktos studijos rezultatai bus integruoti į Šilutės rajono savivaldybės 2015-2024 m. strateginį plėtros planą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Šilutės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Studiją ketinama užbaigti iki kitų metų gegužės 28 dienos.