UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su VšĮ Širvintų ligonine ir įsipareigojo parengti ligoninės trejų metų laikotarpio strateginį veiklos planą.

Rengdama strateginį veiklos planą, įmonė turės atlikti išorinės aplinkos analizę ir išsiaiškinti politinius-teisinius, ekonominius ir socialinius veiksnius, darančius įtaką ligoninės veiklai. Atliekant ligoninės vidinės aplinkos analizę, bus išnagrinėta teisinė bazė, žmogiškieji ištekliai, planavimo sistema, finansiniai ištekliai, ryšių ir informacinės sistemos.

UAB „Eurointegracijos projektai“ taip pat turės atlikti ir SSGG (SWOT) analizę, padėsiančias įvertinti Širvintų ligoninės stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

Išanalizavus situaciją, galiausiai bus parengtas VšĮ Širvintų ligoninės strateginis veiklos planas bei įvertintas lėšų poreikis.

Minėti darbai yra finansuojami iš Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinių fondų lėšų.