EIP praėjusį penktadienį, rugsėjo 28 d., pradėjo vykdyti mokymų programos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo ir mokyklos darbuotojų veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje srityje parengimą ir jos įgyvendinimo paslaugas.

Mokymai skirti ikimokyklinio, bendrojo bei profesinio ugdymo įstaigų administracijos atstovams, mokyklų vaiko gerovės komisijų nariams, savivaldybių pedagoginių, psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

Seminarų metu siekiama supažindinti su Lietuvos įstatymine baze, reglamentuojančia apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sritį. Seminarų dalyviai, taip pat, bus mokomi atpažinti vaiko elgesio, emocijų ir fizinius požymius, kurie leidžia įtarti, jog vaikas galimai patiria fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą ar nepriežiūrą artimoje aplinkoje bei įvertinti smurto pasekmes skirtingo amžiaus vaikų elgesiui, psichikos sveikatai ir raidai. Mokymu metu bus pristatyti pagrindiniai pokalbio su vaiku ir jo įstatyminiais atstovais, įtarus smurtą artimoje aplinkoje, principai bei nurodoma, kokių veiksmų turi imtis mokyklos atstovai, įtarę, kad vaikas galimai patiria smurtą artimoje aplinkoje.

Mokymų metu numatyta pravesti 23 seminarus septyniolikoje Lietuvos miestų: Kaune, Kelmėje, Biržuose, Tauragėje, Marijampolėje, Molėtuose, Raseiniuose, Vilniuje, Mažeikiuose, Druskininkuose, Šiauliuose, Zarasuose, Utenoje, Klaipėdoje, Ukmergėje, Panevėžyje bei Šalčininkuose.

Numatoma mokymų pabaiga – gruodžio 7 d.

 

Projektą koordinuojantis asmuo:

Irinijus Steponavičius
UAB „Eurointegracijos projektai“ mokymų ir tyrimų skyriaus vadovas
El. paštas: i.steponavicius@eip.lt
Mob. tel. 8 656 76391