Bendradarbiaudama su Jonavos rajono savivaldybe, UAB „Eurointegracijos projektai“ iki vasaros parengs savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos sektorinę studiją.

Dabartinė Jonavos rajono savivaldybės gatvių apšvietimo sistema yra neefektyvi – naudojami dideli energijos ištekliai, tinklai yra susidėvėję, patiriamos didelės eksploatacijos sąnaudos. Jonavos rajono savivaldybė ėmėsi veiksmų, kuriais bus siekiama nustatyti efektyvų, ekonomišką ir šiuolaikinėmis technologijomis grįstą rajono apšvietimo sistemos atnaujinimo ir valdymo būdą, kuris užtikrintų efektyvų gatvių apšvietimo viešosios paslaugos teikimą, gerėtų gyventojų ir miesto svečių gyvenimo kokybė, būtų sudarytos palankios sąlygos verslo ir turizmo plėtrai.

„Eurointegracijos projektai“ Jonavos rajono savivaldybei įsipareigojo įvertinti esamą savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos situaciją ir pateikti siūlymus esamoms problemoms spręsti. Įmonė turės atlikti savivaldybės kelių, gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo situacijos auditą ir savivaldybės gatvių apšvietimui suvartojamos elektros energijos kiekių ir eksploatacinių kaštų analizę. Įmonė taip pat identifikuos technines, ekonomines ir organizacines problemas teikiant viešąją gatvių apšvietimo paslaugą, įvertins gatvių apšvietimo sistemos plėtros perspektyvas.

Išanalizavus ir įvertinus situaciją, bus rengiamas savivaldybės gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo planas: teikiami gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo pasiūlymai, rengiama alternatyvų analizė, pateikiami ekonominiai gatvių apšvietimo renovacijos atsiperkamumo skaičiavimai, įvertinamos rizikos ir numatyti jų valdymo veiksmai, nustatytos energijos poreikių perspektyvos gatvių apšvietimui iki 2030 metų, įvertintas žmogiškųjų išteklių poreikis ir pan.

Studijos rengimas bus finansuojamas Europos Sąjungos ir Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.