UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo viešą konkursą ir Ukmergės rajono savivaldybei padės parengti tris strategijas: Ukmergės miesto darnaus vystymo, šeimos funkcionavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo Ukmergės rajone bei Ukmergės rajono kultūrinės raidos 2014-2020 m. strategijas. Įmonė įsipareigojo atlikti ir dvi galimybių studijas: aiškinsis Vandens ir šventosios (Pabaisko) mūšio muziejų įkūrimo galimybes ir viešųjų erdvių sutvarkymo/ formavimo galimybes.

Ukmergės miesto darnaus vystymo strategija rengiama siekiant gerinti Ukmergės įvaizdį ir gyvenamosios, pramoninės, verslo bei rekreacinės aplinkos būklę. Ši strategija padės nustatyti urbanistinės plėtros teritorijos išvystymo galimybes, prioritetus ir priemones Ukmergės miesto teritorijoje, esančioje tarp Žiedo, Daukanto, Kudirkos ir Paupio gatvių (įtraukiant Šventosios upės pakrantę bei hipodromo teritoriją). Per 8 mėnesius UAB „Eurointegracijos projektai“ parengs strategiją, taip pat investicijų gidą ir išleis lankstinukus, suteikiančius informacijos apie investavimo galimybes.

„Eurointegracijos projektai“ turės parengti ir Ukmergės rajono kultūrinės raidos 2014-2020 m. strategiją, nustatyti jos įgyvendinimo kryptis, kultūrinės raidos siekius bei sudaryti priemonių ir rekomendacijų šiems siekiams įgyvendinti skirtą planą. Rengiant šią strategiją bus atlikti du tyrimai: Ukmergės rajono savivaldybės gyventojų esamų ir perspektyvinių kultūros poreikių kiekybinis tyrimas ir kultūros įstaigų darbuotojų esamų ir perspektyvinių kultūros poreikių kokybinis tyrimas.

Trečioji strategija – šeimos funkcionavimo ir gyvenimo kokybės gerinimo Ukmergės rajone – padės įvertinti esamą šeimos funkcionavimo ir gyvenimo kokybės situaciją rajone. Įmonė ištirs teigiamus ir neigiamus faktorius ir pateiks priemonių planą, kaip pagerinti situaciją. Siekiant išsiaiškinti esamą šeimos funkcionavimo ir gyvenimo kokybės situaciją Ukmergės rajone ir šeimų poreikius, planuojama atlikti šeimų atstovų, gyvenančių šioje savivaldybės teritorijoje, nuomonės kokybinį tyrimą. Taip pat bus vykdomas kokybinis ekspertų grupės tyrimas.

Be strategijų parengimo, „Eurointegracijos projektai“ išsipareigojo atlikti dvi galimybių studijas. Rengdama Vandens ir šventosios (Pabaisko) mūšio muziejų įkūrimo galimybių studiją, įmonė paruoš kultūros ir istorijos paveldo objektų (vandens bokšto Ukmergės mieste, Kauno g.) ir 1435 m. Pabaisko (Šventosios, Vilkmergės) mūšio vietos esamos situacijos analizę ir pateiks rekomendacijas bei pasiūlymus jų muziejiniam, edukaciniam ir pramoginiam pritaikymui.

Ruošiant viešųjų erdvių sutvarkymo/ formavimo galimybių studiją, bus atlikta viešųjų erdvių Ukmergės senamiesčio teritorijoje esamos situacijos analizė ir pateikti pasiūlymai, kaip vystyti teritorijų urbanistinę plėtrą ir ją pritaikyti viešosioms reikmėms.