UAB „Eurointegracijos projektai“ atliks „Sodros“ teikiamų paslaugų kokybės tyrimą, kurį įgyvendina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Šio tyrimo tikslas – įvertinti teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę visuose Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų klientų aptarnavimo priimamuosiuose.

Tyrimas bus atliekamas tiesioginio stebėjimo metodu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyboje 2014 m. ketvirtą ketvirtį ir vieną kartą per ketvirtį 2015 ir 2016 m.

Įgyvendinant projektą, teikiamų paslaugų kokybę strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ tirs aiškindamasi, ar aptarnaujamam klientui suteikiama detali informacija apie teikiamą paslaugą, taip pat, ar klientams yra pasiūlomos papildomos paslaugos.

Tiriant aptarnavimo kokybės aspektus, bus vertinama, ar klientui rodomas dėmesys ir pagarba, ar išsiaiškinamas bei patenkinamas jo poreikis, ar klientui skiriama pakankamai laiko, ar jam užtikrinamas konfidencialumas bei saugumas ir pan. Taip pat bus stebima, ar kūriamas teigiamas įvaizdis apie organizaciją ir, ar  teisingai sprendžiamos klientų pretenzijos ir konfliktai.

Galiausiai „Eurointegracijos projektai“ atliks lyginamąją aptarnavimo ir paslaugų teikimo kokybės lygio analizę įvairiais aspektais, pateiks išvadas ir rekomendacijas.