UAB „Eurointegracijos projektai“ pasirašė sutartį su VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo inkubatoriumi ir Zarasų rajono vietos veiklos grupės specialistams ves mokymus strateginio planavimo temomis. Iki šių metų liepos mėnesio planuojama suorganizuoti 15 mokomųjų seminarų.

Mokomųjų seminarų metu bus siekiama gilinti mokymų dalyvių viešojo sektoriaus strateginio planavimo žinias ir praktinius įgūdžius formuojant platų suvokimą apie veiklų sistemą, suteikiant fundamentalių žinių ir įgūdžių apie tai, kaip, vykdant atskirus projektus ir veiklas, įgyvendinama strategija ir pagrindiniai strateginio planavimo principai.

Mokymuose dalyviai bus supažindinti su strateginio planavimo samprata ir strategijos formavimo principais. Rengiant strategijos rengimo planą, mokymų lektoriai pristatys strategijos formavimo procesą. Taip pat bus siekiama identifikuoti ir suformuoti vietos veiklos grupės teritorijos problematiką bei praktiškai įgyvendinti atskirus strategijos rengimo plano etapus.

„Eurointegracijos projektai“ strateginio planavimo mokymų organizavimo paslaugas teiks pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams ugdyti ir aktyviai pritaikyti“.