Strateginio planavimo žingsniai (etapai)

 Strateginio planavimo žingsniai (etapai)

Jei paklaustume eilinio bendruomenės nario, bent šiek tiek besidominčio tuo, kas vyksta jo gyvenamoje savivaldybėje, kaip rengiamas ir įgyvendinamas strateginis planas, atsakymas dažniausiai būtų – žinau, kad buvo skelbimas, kad pradedamas rengti ir kad galiu kažkur išreikšti nuomonę apie tai, kas man patinka ar nepatinka savivaldybėje, tada jis parengiamas ir patvirtinamas ir retkarčiais kažkur būna paminima, kad kažkas daroma įgyvendinant strateginį plėtros planą. Iš tiesų strateginis planavimas yra daug sudėtingesnė strateginio valdymo dalis. Tad pakalbėkime apie tai, kokie yra strateginio planavimo žingsniai (etapai). Šįkart trumpai pasistengėme sudėlioti pagrindinius žingsnius, su kuriais detaliau susipažinsime vėliau. Pabandėme visą strateginio planavimo procesą sudėlioti į dešimt žingsnių. Gali kilti klausimas – kodėl dešimt? Tiesiog mes norime pasiūlyti Jums patogų būdą, kaip nepraleisti nei vieno iš jų – tiesiog praėjus etapą tereikia užlenkti po vieną rankos pirštą – kai planas bus baigtas, visi 10 pirštų bus užlenkti – ir tikrai žinosite, kad nieko nepraleidote! Taigi, apie viską iš eilės.

Pirmas, ir bene svarbiausias, žingsnis yra plano rengimo poreikio nustatymas. Jeigu noras rengti planą atsiranda iš poreikio kryptingai ir prioritetiškai planuoti ateitį, o ne dėl tokių priežasčių kaip kad „visi turi“, „kitaip negausim lėšų“, „valdžia nori“, „kažkas pasiūlė“ ir pan., tuomet pasinaudodami senovės lietuvių išmintimi galime teigti, kad ši gera pradžia jau yra pusė darbo.

Antras, ne mažiau svarbus, žingsnis yra rengimo proceso detalizavimas (susitarimas, kaip bus rengiamas strateginis plėtros planas). Dažnu atveju tai yra techninės specifikacijos parengimas viešiesiems pirkimams ir konsultavimo paslaugų įsigijimas. Tuomet susiderinama plano rengimo proceso eiga, pagal poreikį sudaromos darbo grupės ir galima pereiti prie kito žingsnio.

Trečiasis žingsnis – esamos būklės analizės atlikimas. Atliekant analizę ir nagrinėjant įvairių šaltinių informaciją svarbu išlaikyti balansą tarp analizės gilumo ir jos panaudos. Su šiuo žingsniu yra susijęs ir kitas (ketvirtasis) žingsnis – gyventojų ir tikslinių grupių nuomonių tyrimai. Kartais šis žingsnis laikomas trečiojo žingsnio dalimi, tačiau dėl jo specifikos mes jį laikykime atskiru žingsniu.

Penktasis žingsnis – esminių problemų ir jų atsiradimo priežasčių nustatymas. Tai gan naujas žingsnis strateginiame planavime, bet jis pagrįstas tuo, kad strateginis planas rengiamas ne šiaip planuoti ateitį, bet siekiant spręsti esmines problemas šalinant jų atsiradimo priežastis.

Šeštasis žingsnis – vizijos suformulavimas. Šiame žingsnyje suformuluojama pagrindinė mintis, kokia savivaldybė bus įgyvendinus planą ir ko bus siekiama toliau. Taigi vizija yra planuojama ilgesniam nei planas laikotarpiui ir yra tarsi tęstinumą užtikrinanti jungtis.

Septintajame žingsnyje viziją transformuojame (detalizuojame) į prioritetus. Šiame žingsnyje nustatoma, kokiomis kryptimis planuosime savivaldybės ateitį.

Tolimesniame žingsnyje (jau aštuntajame) kiekvienam prioritetui sudaromas tikslų ir uždavinių medis, siekiant spręsti esmines problemas (šalinti jų priežastis). Ne mažiau svarbu tinkamai parinkti tiek tikslų, tiek uždavinių vertinimo rodiklius, nes nuo jų priklausys, ko bus siekiama įgyvendinant tikslus ir uždavinius.

Po aštunto žingsnio tikslinga aptarti atliktus darbus su savivaldybės politikais ir suinteresuotais asmenimis. Tuo tikslų visų atliktų etapų rezultatai sudedami į vientisą dokumentą, kuris dažnu atveju vadinamas strateginio plėtros plano koncepcija. Po politikų principinio pritarimo galima pereiti prie kito etapo.

Devintasis žingsnis apima priemonių plano sudarymą. Priemonių planas gali turėti ir atskirai išskirtą prioritetinių projektų sąrašą. Kita vertus, priklausomai nuo susitarimo, priemonių planas gali būti ir tiesiog plano įgyvendinimui numatomų projektų (veiksmų) sąrašas. Bet kokiu atveju, priemonės turi būti prioretizuojamos tiek laiko, tiek sekos, tiek svarbos aspektais. Kiekvienai priemonei nustatomi produkto vertinimo kriterijai.

Dešimtasis žingsnis yra plano įgyvendinimo ir stebėsenos sistemos aprašymas. Ši dalis apibrėžia atsakomybes tiek už viso plano, tiek už atskirų jo dalių įgyvendinimą. Taip pat nustato, kaip ir kam bei kokiais terminais bus atsiskaitoma už plano įgyvendinimą.

Atliekant visus šiuos žingsnius būtina kuo plačiau juos aptarti su savivaldybės bendruomene. Tik tokiu atveju savivaldybės tarybos patvirtintas dokumentas bus visos savivaldybės ateities vizijos siekimo gairėmis.

Kaip efektyviau atlikti kiekvieną iš etapų pristatysime jau netrukus.

Taigi, pasiruoškite lenkti pirštus!