Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

Strateginis planavimas yra tapęs neatsiejamu viešojo sektoriaus veiklos valdymo procesu. Kasmet rengiami biudžetinių įstaigų trimečiai strateginiai veiklos planai, metiniai planai, sektorinės ir tarpsektorinės strategijos, programos, veiksmų planai. Šie metai yra ypatingai svarbūs planuojant ateitį – rengiami ir tvirtinami planavimo dokumentai, reikalingi tinkamai pasirengti Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimui Lietuvoje, nuo kurių nuostatų priklauso, kas ir kaip bus finansuojama artimiausią dešimtmetį. Savivaldybės taip pat aktyviai ruošiasi naujam planavimo laikotarpiui – daugelis savivaldybių rengia naujus strateginius planus laikotarpiui iki 2027 ar netgi iki 2030 metų, taip pat pradedami rengti regionų plėtros planai.

Šiandien jau visi suprantame strateginio planavimo sistemos reikšmę ir reikalingumą. Tačiau taip buvo ne visada. Jei peržvelgtume laikotarpį nuo nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. iki šių dienų, strateginio planavimo principų diegimą Lietuvos savivaldybėse galėtume skirstyti į keturis skirtingus etapus:

1) Planavimo principų neigimo etapas (1990–1994/5 m.);

2) Strateginio planavimo principų pažinimo ir mokymosi etapas (1994/5–2001/2 m;

3) Savivaldybių strateginių plėtros planų įsitvirtinimo ir mokymosi rengti strateginius veiklos planus bei programinius biudžetus etapas (2001/2–2007/8 m.);

4) Vieningųjų strateginio planavimo ir programinio biudžeto sistemų savivaldybėse kūrimo bei pertvarkymo į strateginio valdymo sistemas etapas (nuo 2007/8 m.).

Šiuo metu žengiame į naują etapą – Seime priimtas Strateginio valdymo įstatymas, kuriam įsigaliojus bus sujungti į vieną sistemą ne tik planavimo dokumentai, bet ir su tuo susiję valdymo procesai. Tikėtina, kad 2021 m. pradžioje įsigaliojus šiam įstatymui valstybės, o kartu – ir savivaldybių, strateginis valdymas bus sistemiškesnis, aiškesnis, tiksliau bus apibrėžtos planavimo dokumentų sąsajos su biudžetu. Pokyčių virsme visuomet yra tikslinga įsivertinti turimą patirtį, per 30 metų išmoktas pamokas (nuo planavimo neigimo iki sisteminio požiūrio) ir vykstančias transformacijas strateginio valdymo srityje ir įsivertinti, kas gali būti naudojama toliau, o ką būtina keisti.

Tuo tikslu parengėme ir norime su jumis pasidalinti strateginio planavimo srities trumpomis įžvalgomis, kurios, tikime, padės tiek įsivertinti savo patirtis, tiek kokybiškiau ir kūrybiškiau rengti strateginio planavimo dokumentus, tiek panaudoti gerąją patirtį ateityje.

Tad kviečiame bent kartą per savaitę apsilankyti mūsų puslapyje ir praturtinti savo žinias, o kartais – tiesiog pasikartoti gerai žinomus dalykus apie strateginį planavimą.