UAB “Eurointegracijos projektai” kartu su partneriais laimėjo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotą konkursą ir ves mokymus jaunimo organizacijoms.

Jaunimo reikalų departamentui įgyvendinant projektą „Partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas įgyvendinant integruotą jaunimo politiką” buvo parengta ir išbandyta nacionalinė jaunimo organizacijų veiklos kokybės gerinimo metodika. Vadovaujantis parengta metodika nuspręsta atlikti dviejų jaunimo organizacijų veiklos kokybės įvertinimus, parengti rekomendacijas jų veiklos efektyvumui gerinti, sudaryti metų veiklos planus, kuruoti šias jaunimo organizacijas pravedant mokymus ir konsultacijas bei sudaryti kitų metų veiklos planus. Minėtas veiklas atliks strateginio valdymo bendrovė “Eurointegracijos projektai”.

Prieš vykdant jaunimo organizacijų veiklos kokybės įvertinimus “Eurointegracijos projektai”, įvertinę organizacijų motyvaciją, pasiryžimą siekti veiklos kokybės užtikrinimo ir aktyviai dalyvauti visuose šios veiklos  procesuose, atliks  organizacijų, dalyvausiančių šioje veikloje, atranką.

Atrinkus dvi organizacijas, per 9 mėnesius įmonė įvertins jų veiklos kokybę, parengs ir įgyvendins veiklos efektyvumo gerinimo rekomendacijas.