Šių metų lapkričio mėnesį UAB „Eurointegracijos projektai“ suteikti tarptautiniai kokybės, aplinkosaugos ir profesinės saugos bei sveikatos sertifikatai. Šie sertifikatai patvirtina, kad UAB „Eurointegracijos projektai“ integruota vadybos sistema atitinka tarptautinius kokybės, profesinės saugos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų reikalavimus.

Auditą atlikęs nepriklausomas sertifikavimo centras „Sertika“ įmonei suteikė ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ir BS OHSAS 18001:2007 standartus.

Kaip teigia UAB „Eurointegracijos projektai“ direktorius Simas Lubauskas, įdiegta kokybės vadybos sistema padės pagerinti vidinę įmonės tvarką, įgyvendinti efektyvesnį valdymą, darbuotojams suprasti įmonės tikslus, procesus, savo pareigybes, kurios yra griežtai apibrėžtos. Be to, klientai galės labiau pasitikėti mūsų paslaugomis ir darbo kokybe. Aplinkosaugos standartas pasitarnaus įmonei siekiant geresnių aplinkos apsaugos, o profesinės saugos bei sveikatos standartas – darbuotojų apsaugos ir socialinių rezultatų. „Mums aktualus klausimas – įmonės plėtra. Kaip parodė Europos verslo praktika, standartus įsidiegusios įmonės vertinamos kaip solidūs ir patikimi partneriai, kurie nesiekia vien tik trumpalaikio pelno, o orientuojasi į ilgalaikius planus ir kokybę“, – sakė S. Lubauskas.

UAB „Eurointegracijos projektai“ išduotų trijų sertifikatų sertifikavimo sritys yra Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų rengimas, administravimas, įgyvendinimo priežiūra ir konsultavimas; strateginių planų rengimas ir įgyvendinimas; kvalifikacijos kėlimas; rinkos, socialiniai ir ekonominiai tyrimai, apklausos; vadybos sistemų diegimas.

Apie standartus:

Populiariausias pasaulyje kokybės standartas ISO 9001 nustato reikalavimus organizacijų kokybės valdymo sistemai. Standartas remiasi aštuoniais kokybės vadybos principais: orientavimusi į vartotoją, lyderyste, darbuotojų įtraukimu, procesiniu požiūriu, sisteminiu požiūriu į vadybą, nuolatiniu gerinimu, faktais pagrįstų sprendimų priėmimu ir abipusiai naudingais santykiais su tiekėjais.

Aplinkosaugos vadybos sistemos įdiegimas pagal ISO 14001 standartą padeda sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, minimizuoja įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimo galimybes, gerina įmonės veiklos efektyvumą, identifikuoja naujas įmonės galimybes, didina įmonės patikimumą ir konkurencingumą nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje.

Profesinės saugos ir sveikatos BS OHSAS 18001 standartas sumažina darbdavio rizikas, tobulina egzistuojančią vadybos sistemą, suteikia užtikrintumo, padidina saugumą.