UAB „Eurointegracijos projektai“ LR vidaus reikalų ministerijos užsakymu parengė bandomąsias kompleksinės plėtros galimybių studijas dešimčiai Lietuvos miestų.

Projektu siekta kiekviename Lietuvos regione atlikti po vieną bandomąją kompleksinės plėtros galimybių studiją, kurios pagrindu ateityje būtų galima rengti savivaldybių centrų ir kitų miestų, kuriuose gyvena nuo 6 iki 100 tūkstančių gyventojų, viešosios infrastruktūros atnaujinimo projektus, norint gauti 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinę paramą.

Siekiant kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų ir kitų miestų viešąją infrastruktūrą, UAB „Eurointegracijos projektai“ per tris mėnesius pavyzdines galimybių studijas parengė Elektrėnų, Kaišiadorių, Šilutės, Kuršėnų, Biržų, Varėnos, Anykščių, Kazlų Rūdos, Pagėgių ir Plungės miestams.

Įmonė atliko šių miestų situacijos analizes, kuriose pateikė bendras miestų, viešosios infrastruktūros apžvalgas, tikslinių grupių poreikių analizes ir miestų kompleksinės plėtros vizijas. Išanalizavus ir aprašius alternatyvas, parinktas optimalus sprendimas, taip pat pateiktas projektų finansavimo planas, finansinis vertinimas, projektų įgyvendinimo planas, pagrindiniai reikalavimai darbams ir paslaugoms, aprašytas projektų įgyvendinimo procesų valdymas. Galiausiai įvertintos rizikos, pateiktos išvados ir pasiūlymai.