UAB „Eurointegracijos projektai“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos užsakymu, parengė pasiūlymus ir rekomendacijas Lietuvos akvakultūros sektoriaus tvariai plėtrai 2014-2020 metų laikotarpiui.

Pasiūlymus ir rekomendacijas „Eurointegracijos projektai“ atliko LR žemės ūkio ministerijai siekiant parengti akvakultūros sektoriaus plėtros 2014–2020 metais planą, kurio tikslas – nustatyti Lietuvos akvakultūros sektoriaus veiklos plėtojimo gaires, kurios užtikrintų akvakultūros sektoriaus tvarią plėtrą ir augimą.

Strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ taip pat parengė išsamias Lietuvos bei užsienio akvakultūros sektorių apžvalgas. Įmonė atliko Lietuvos akvakultūros sektoriaus statistinių rodiklių analizę, išanalizavo Lietuvos tvenkinių akvakultūrą ir uždaros akvakultūros sistemas, apžvelgė bendradarbiavimo praktiką akvakultūros sektoriuje, taip pat pateikė paramos akvakultūros sektoriui 2007-2013 m. laikotarpiu apžvalgą ir parengė akvakultūros sektoriaus galimus raidos scenarijus.

Įmonė akvakultūros situaciją nagrinėjo ir už Lietuvos ribų bei atliko Baltijos jūros regiono šalių, Europos akvakultūros ir pasaulio akvakultūros sektorių apžvalgas.

Parengtas apžvalgas, pasiūlymus ir rekomendacijas UAB „Eurointegracijos projektai“ atstovai balandžio 17 d. LR žemės ūkio ministerijoje pristatys akvakultūros asociacijoms ir įmonėms. Pristatyme taip pat pakviesti dalyvauti LR žemės ūkio ministerijos ir LR aplinkos apsaugos ministerijos atstovai.