UAB „Eurointegracijos projektai“ Ignalinos rajono savivaldybei padės stiprinti teritorinę sanglaudą ir gerinti regioninės plėtros planavimą. Laimėjusi viešąjį konkursą, įmonė įsipareigojo parengti Ignalinos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginį veiklos planą ir atnaujinti savivaldybės 2011-2018 metų strateginį plėtros planą.

Ignalinos rajono savivaldybė minėtus dokumentus rengia siekdama didinti savivaldybės administracijos viešojo administravimo efektyvumą, gerinti savivaldybės veiklos planavimą įgyvendinant Ignalinos rajono savivaldybei aktualius investicinius, infrastruktūros, socialinius ir kitus projektus, susijusius su Europos Sąjungos finansavimo mechanizmais.

Rengdama strateginį veiklos planą, strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ išanalizuos esamą rajono būklę ir paruoš politinių, ekonominių, socialinių ir technologinių veiksnių analizę, taip pat vidaus veiksnių, tokių kaip teisinės bazės, organizacinės struktūros, žmogiškųjų išteklių, planavimo sistemos, finansinių išteklių, apskaitos tinkamumo, ryšių sistemos ir vidaus kontrolės sistemos, analizes. Rajono būklę apibendrins SSGG analizė.

Rengiamame strateginiame veiklos plane  įmonė  pristatys programos tikslus, uždavinius ir priemones, pateiks pasiūlymus stebėsenos ir atsiskaitymo už rezultatus sistemai, nustatys strateginio ir programos tikslų pasiekimo ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijus.

„Eurointegracijos projektai“ Ignalinos rajono savivaldybės 2015-2017 metų strateginį veiklos planą parengs ir savivaldybės 2011-2018 metų strateginį plėtros planą atnaujins iki 2014 m. gruodžio 15 d.