UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo Rokiškio rajono savivaldybės administracijos organizuotą konkursą ir rengs Rokiškio rajono strateginės plėtros planą iki 2022 m. bei sukurs jo įgyvendinimo priežiūrai reikalingų rodiklių sistemą. Projektu „Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 metų parengimas” (Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-52-007), kuriam skirta ES struktūrinių fondų parama, siekiama tobulinti Rokiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo procesą ir veiklos valdymą, parengiant Rokiškio rajono savivaldybės plėtrai reikalingus strateginio planavimo dokumentus.

Strateginio valdymo bendrovė „Eurointegracijos projektai“ per dešimt mėnesių turės atlikti Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2015 metų įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizę, rajono socialinės – ekonominės būklės analizę, savivaldybei aktualių strateginio planavimo dokumentų analizę, pristatyti esamos būklės analizę, suformuluoti Rokiškio rajono savivaldybės viziją, strateginio plėtros plano prioritetus, tikslus, uždavinius, priemones, sukurti rajono plėtros iki 2022 m. strateginio plano stebėsenos sistemą ir atlikti gyventojų nuomonės tyrimą, siekiant sužinoti savivaldybės gyventojų nuomonę apie dabartinę savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą bei lūkesčius dėl rajono plėtros.

„Eurointegracijos projektai“, parengę Rokiškio rajono strateginio plėtros plano iki 2022 m. projektą, taip pat suformuos išmatuojamus, aiškiai apibrėžiamus ir nuoseklius strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūrai reikalingus rodiklius. Šie rodikliai suteiks informaciją apie plano įgyvendinimą, padės efektyviau kontroliuoti ir stebėti įgyvendintus uždavinius ir priemones, pasiektus tikslus.

Parengtas Rokiškio rajono strateginis plėtros planas iki 2022 metų bus vienas pagrindinių savivaldybės planavimo dokumentų, reglamentuojantis veiklos kryptis ir būdus, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, užtikrinantis rajono darnią plėtrą.